Vrystaat Varswater Oewer Hengelvereniging

Go to content

Main menu:


SUID-AFRIKAANSE HENGEL GESKIEDENIS


Daar het oorspronklik drie hengelunies in Suid-Afrika ontstaan in die ou dae.  Die presiese datums kon nie vasgestel word nie, waarskynlik kort na die einde van die 2de Wêreldoorlog. Hierdie unies was WP, OP en Natal, almal kusprovinsies omrede dit hoofsaaklik rots en strand provinsies was.  In SWA het ‘n soortgelyke organisasie ontstaan.
Hengel was slegs op soutwater toegespits met rots en strand, diepsee en ski-boot as fasette.  Vergooi het op daardie stadium uit die rots en strand hengelaars ontwikkel en ook ‘n faset geword. Ongeveer 1947 het hierdie drie unies tesame met SWA ‘n koördinerende liggaam gestig om hoofsaaklik ‘n jaarlikse provinsiale kompetisie te organiseer, wat beskou kan word as die geboorte van die Suid-Afrikaanse Hengelaarsunie.  Grens het in hierdie periode bygekom, alhoewel daar nie definitiewe datums beskikbaar is nie.
Die southengelaars in die binneland het ook gevoel dat hulle deel van die opset wil wees en is die THU gedurende Maart 1948 gestig en by die SA Hengelunie geaffilieer. In 1951 is die OVS Hengel en Vergooibond met behulp van die THU gestig en ook geaffilieer. Hennie Aukamp het in 1951/1952 vanaf Margate verhuis na Winburg en het hy die moontlikhede van varswaterhengel hier bespeur. As gevolg van die belangstelling in die binneland het die varswater faset hier rond ontstaan en deel van die jaarlikse inter-provinsiale kompetisie geword. Alle fasette is aanvanklik gelyktydig, maar op verskillende dae in die week deur dieselfde Gasheer unie aangebied. Vanaf 1958 het nog vier unies in TVL vanaf die THU afgestig en lede van die Suid-Afrikaanse Hengelunie geword.
Daar is nie sekerheid wanneer GW gestig en geaffilieer is nie, maar volgens bronne is die unie met behulp van OVS gestig. Die jaarlikse inter-provinsiale wedstryde het die Nasionale Kampioenskappe geword. Die onderskeie fasette was ook nou beter georganiseer in die vroeë 60’s en het bestaan uit diepsee, ski-boot, rots en strand, onder-water, varswater en vergooi.  Ligtegerei-boot het bygekom met hengel vanaf kleiner bote, strandmere en beskermde baaie en later ook varswater-damme.  Akkuraatgooi, later kolgooi en kunsaas het ongeveer in 1964 as fasette bygekom. Die SA Hengelunie was die beheerliggaaam van alle fasette en het al die reëls gemaak. Ongeveer 1959 het die onderskeie fasette hulle eie sub-komitees begin vorm met die doel om huishoudelike sake te hanteer, maar die SAHU het steeds die finale sê gehad.
Ongeveer 1970 het die gedagte ontstaan dat die fasette onafhanklik moet word om hulle eie sake te hanteer. Dit het egter nie so maklik gegaan nie,  maar met die insette van die SA Sportfederasie het dit 1972/1973 ‘n werklikheid geword. Alle fasette het kategorie A status by die SA Sportfederasie en Dept van Sport ontvang. Die SAHU en sy onderskeie provinsiale unies het hiervandaan slegs koordinerende liggame geword en aanvanklik slegs kleure beheer. Met die koms van die Nasionale Sportraad (NSC) is die onderskeie federasies, nl: varswater, soutwater, ens gevorm met die uitsluitlike doel om by die Sportraad te affilieer. Die SA Hengelunie en verskeie provinsiale unies het sederdien ontbind en behartig elke faset sy eie sake.
 


VRYSTAAT HENGEL


 
Die amptelike stigting van die OVS Hengelaarsbond, waaronder varswater gefunksioneer het, het plaasgevind op 8 Desember 1951 te Bethlehem met die volgende klubs nl; Reitz, Vrede, Bethlehem, Harrismith en Winburg.
Die eerste president was ‘n ene Mnr Loftus van Bethlehem met Thys Mostert ook van Bethlehem as die vise-president. Mnr Hennie Aukamp van Winburg was die eerste sekretaris, waarna hy die pos tot 1962 beklee het en toe opgevolg was deur Johan v Rensburg.  Thys Mostert het die tuig in 1968 neergelê en is toe vervang deur Wally Thorn. Die eerste volbloed SA Hengelvergadering het in 1952 plaasgevind en was Vrystaat verteenwoordig deur Thys Mostert en Hennie Aukamp. Gedurende die jaarvergadering van 1952 word die huidige Vrystaatwapen, wat deur ‘n Mev A. Badenhorst van Reitz ontwerp is, vir goedkeuring voorgelê. In 1954 word daar vir die eerste keer aan al die fasette van die Suid-Afrikaanse Hengelunie deelgeneem.
Tot en met 1958 was dit ‘n betreklike stil tyd vir die Bond en was die hoof prioriteite die stigting van nuwe hengelklubs regdeur die Vrystaat. In 1958 word die OVS Hengelbond deur die Suid-Afrikaanse Hengelunie versoek om behulpsaam te wees met die stigting van Griekwaland Wes Hengelunie. Hierdie taak was in 1959 suksesvol afgehandel deur Barry Pieterse en Hennie Aukamp. Barry Pieterse, van Bloemfontein, was jare lank die voorsitter van die sogenaamde Suid Sub-unie. In 1960 was ‘n groot hoogtepunt in die geskiedenis van die OVS Hengelbond wat die Suid-Afrikaanse Kampioenskappe in Bethlehem aanbied en vind die eerste direkte SAUK uitsending van die Nasionalehengel en vergooi kampioenskappe plaas. Die Vrystaat verower ook dan die Nasionalehengel en vergooi kampioenskappe. In 1962 vind die stigting van die Suid Sub-unie plaas onder voorsitterskap van Barry Pieterse wat weer in die vroeë 90’s ontbind het. Gedurende 1962 tot 1968 sien ons die kom en gaan van verskeie bestuurslede soos bv. Johan v Rensburg, Wally Thorn, Dr Boet Odendaal wat later die Presidentskap van die SAVHV sou oorneem.  Gedurende hierdie tydperk verower verskeie Vrystaters hul Springbokkleure in hengel sowel as vergooi. In 1969 bied die Vrystaat ook die eerste SA Hengelspele in Bloemfontein aan.
Die eerste Duitse hengelspan word ook uitgenooi om teen Suid-Afrika te hengel in Rustfonteindam.  Die Springbokspan wat bestaan uit drie Vrystaters nl; Johnny Britz, Tommy Stevens en Johan v Rensburg wen die toets met 31.5 pond teenoor 10.5 pond van die Duitsers. Die tydperk vanaf 1970 tot 1972 word ook gekenmerk deur die hoogtepunt van die hengelbond met die aanbied van die 21ste verjaarsdag van die OVS Hengelbond in Welkom. Des v Jaarsveld het die voorreg gehad om die funksie te reël, asook om die brosjure te skryf van die OVS Hengelbond oor tydperk 1951-1972. Gaste en bestuurslede regoor die lengte en breedte van Suid-Afrika was gedurende hierdie geleentheid teenwoordig.
In 1973 word Des v Jaarsveld dan ook verkies as sekretaris (slegs die 3de) van die OVS Hengelbond en beklee die pos tot en met 1997. In 1973 kom die VSVWHV in sy huidige gedaante tot stand as ‘n outonome liggaam met Johan v Rensburg as voorsitter en Des v Jaarsveld as sekretaris. Al die ander hengelfasette soos Rots en Strand, Vergooi, ens begin toe ook as outonome liggame funksioneer met die OVS Hengelaarsbond as ‘n koordinerende liggaam. Sedert 1973 - 1989 verwissel die voorsitterskap van die VSVWHV verskeie kere met Johan v Rensburg, Murry Linde en Dr Boet Odendaal. In 1989 word die mantel van die voorsitterskap aan Des v Jaarsveld toevertrou tot en met die hede, as Johan de Beer die sekretaris van die Vrystaat Varswater hengelvereniging. In 1997 word Des v Jaarsveld en Johan de Beer dan ook onderskeidelik verkies as die voorsitter en sekretaris van die  OVS Hengelbond.

 
Varswater Nasionalekleure oor die jare heen - 1951 tot 2011
 


(1951 – 2011):

HENGELAARS WAT SPRINGBOK, PROTEA, RSA, EN SASACC KLEURE VERWERF

Seniors:

Hansie Pretorius (2002)

Yolande Bezuidenhout (2003)

(Springbok Kleure, 1951- 1993)

Henk Roetz (2003)

Susan vd Berg (2004)

Wessel Fouche (Junior Springbok:

Lizel e Jansen (2010, ’11)

Boet Odendaal (1968/’71/‘78/’80)

’93; Oewer Protea: ’03; Karp,

Carol Snyman (2011)

Tommy Stevenson (1969)

SASACC: ’11, Protea – ‘12)

Ria Pienaar

Johan v Rensburg (1969/’70-’78)

Ulrich Sirgel (2006, ’07)

Murray Linde (1974)

HJW Botha (2004)

Kobus Nel (1977/’78/’83)

Juniors: (RSA Kleure)

Adrian v d Heever

Gert Fivaz (1977/’78)

(‘05, ‘08, ‘09, ‘10, ‘11)

Riaan v Jaarsveld (1978, ‘79, ‘81, ’82)

Gert Fourie (1977)

Dean Bolton

Leon Roets (1981, ’82)

Gordon Johnson (1977)

Piet Bekker (2007, 2008)

Hennie Greyling (1979)

Thys Venter

Junior Springbok Kleure,

Flip Botha (1983)

Gert Erasmus (2006)

1951- 1993

Des v Jaarsveld (1981/’83/’87)

Christo de Beer (2011)

Rassie Erasmus (1988)

Gideon Peens (1990)

Wil ie Serfontein (1988)

Arthur Ambrose – Best (1990)

Francois de Beer (1993, ’01, ’02)

Seniors:

Nico le Roux

(SASACC Kleure, 2009 - 2011)

Louwrens v Rensburg

Chris Fick – Best (1993)

Seniors:

Jozef de Beer (2009)

(Protea Kleure, 1994 - 2011)

Junior: (Protea Kleure, 1994 - 2011)

Manie Swart (1994/’97)

Meesters:

Spinks v Heerden

(SASACC Kleure)

Genel Viljoen (1994)

(1994/’95/’97/’99/’00/’02)

Andre Cloete (2010)

Louis Alberts ( 1995)

Johan Otto (1994)

Charlie Kleynhans (2011)

Dawie Pieterse (1997)

Charles Visser (1995/’98)

Jacques Cronje (1997)

Ettienne Mahoney (1995/’00/’03)

Dirk Hanekom (1997)

Dames: (RSA Kleure)

Assie v Aswegen (1995)

Wayne Vermeulen (1999)

Ernie Booysen (1996)

Ria Klopper

Jan-Daniël Visser (1999)

Wessie Wessels (1996)

Johnel Kieser

Theo Kleynhans (1999)

Robert Breedt (RSA: ‘89. ’91;

Frikkie Hal – Best (1999/’00)

Oewer: ‘93, ‘94, ‘95, ‘98, ‘00, ‘01, ’04;

Dames: (Protea Kleure 1994 - 2011)

Hugo Kleynhans (2000)

Karp: ‘03, ‘04, ‘06)

Christiaan van Wyk (2002)

Petro Vorster (1995/’97)

Jan v/d Heever (Springbok: ‘86, ‘87,

DJ Steyn (2002)

Dol y Strauss (1995)

‘88, ’89; (Junior Springbok: ’78; Pro-

Evan de Beer

Annatjie Hanekom (1995)

tea Colours: ‘96, ‘97, ‘98, ‘99, ‘00,

(2003, ‘05, ‘06, ‘07, ‘08)

Sanet Hal (1996/’97/’98/’00)

‘01, ‘03, ‘04); Junior Protea Colours:

JO Schoonraad (2003, ’04, ’05)

Maxie Visser (1997/’00)

’97; SASACC: ‘09, ‘11)

Anton Maree (2003)

Magriet Sheppard (1997)

Faan Maritz (’96,’97)

Martin Lamprecht (2004)

Leona Fraser (1998/’99)

G.P. Nel (’96, ’98, ’98, ’00, ’00, ‘01,

Marnus Fouche (2004)

Nerinna Sil ands (1998)

‘02, ‘03, ‘07, ‘08, ‘09, ‘10, ‘11, ‘12)

Steyn Theron (2005)

Jeanette de Beer (1998)

Lieb Noordman (1999)

Jan Tolmay (2006, ’07, ’08)

Elaine v Rooyen (1998)

Arno de Blom (1999/ ’00)

Johan Bekker (“Match” 2006, ’07,

Hester Duvenhage (1995/’99/’00)

Hennie Vorster (1999)

’08, ’09, ’10; Oewer 2009)

Ansie Kapp (1999/’00/’01)

Kosie Pretorius (1999)

WS Nel (2009)

Elsabe Botha (1999, ‘01)

Steve Venter (Kunsaas – Swartbaars:

Jaun-Pierre Rossouw

Petro Barnard (2000, 2001)

‘91-‘95; Oewer, ‘00, ’04, “Match”:

M Hassen

Nanet Cronje (2000)

‘11)

Jordan Bolton

Sandra Breedt

Kobus v Loggerenberg (Oewer:

(2001, 2002, 2003, 2004)

2004; Karp: 2007, 2008, 2009, 2010)

Lalie de Blom (2001, ’05)

Juniors:

Wil iam Petri (2001, 2005)

Melissa Maritz (2001, ’05)

(SASACC Kleure, 2009 - 2011)

Daantjie Jacobs (2001)

Elsa Kleynhans (2003/’10/’11)

John-Henry Sinclair (2010)

60 JAAR: 22SENIORS: SPRINGBOK KLEURE, 1951- 1993

DR BOET ODENDAAL (1968, 1971, 1978 1980)

Boet sluit in 1957 aan by Wesselsbron Hengelklub waarvan hy lid bly tot in 1972 met sy verhuising na Stellenbosch.
In ‘n roemryke loopbaan sonder weerga, behaal Boet soveel uitstaande prestasies dat dit bykans onmoontlik
vir enige iemand sal wees om dit te ewenaar. Hy dien sedert 1966 tot 1972 op die bestuur van die OVSHB. Hy word in 1974
verkies tot voorsitter van die W.P. Varswater Hengel Vereniging en beklee die pos tot en met 1983. Met sy terugkeer na die OVS dien 
hy ook vir ‘n jaar as voorsitter van die OVSVWHU asook as President van OVSHB vir 2 jaar. Boet dien ook met groot sukses as President
van die S.A.V.W.H.V. sedert 1983 en geniet ondermeer lewenslange Ere-lidmaatskap van ‘n Duitse klub by name Ukelei.

Hy verwerf Springbokkleure in 1968 met ‘n toer na Duitsland en volg dit op in 1971 as Bestuurder van die Springbokspan wat in Italië 
aan die Wêreldkampioenskappe deelneem. In 1978 en 1980 word Boet weereens verkies tot kaptein van die Springbokspanne wat Europa besoek.


SENIORS: SPRINGBOK KLEURE, 1951- 1993

TOMMY STEVENSON

(1969)

Tommy is vir baie jare land lid van Bloemfontein & Distrik Hengelklub wat die oudste hengelklub in die O.V.S. is en moontlik ook in Suid-Afrika.

In sy lang loopbaan hengel Tommy vir 16 jaar vir die OVS span tydens Nasionale Kampioenskappe met baie groot sukses. In 1969 verwerf hy

dan ook sy Springbokkleure en verteenwoordig hy Suid-Afrika teen ‘n besoekende Duitse span wat op 27 Maart 1969 in Rustfonteindam teen die Springbokke hengel.

Gedurende sy roemryke loopbaan word hy ook bekroon met die Ere-Kleure van die OVSHB en ‘n goue medalje van die 1969 S.A. Spele.

SENIORS: SPRINGBOK KLEURE, 1951- 1993

JOHAN VAN RENSBURG

(1969, 1971-1978)

Johan sluit in 1958 by Reitz Hengelklub aan en verower Vrystaatkleure in 1964 as kaptein van die span tot en met 1968. Hy verower die eerste keer sy Springbokkleure
in 1969 teen Wes-Duitsland. Johan word weereens in 1970 verkies tot die Springbogkspan en voer die span as kaptein aan na die Wêreldkampioenskappe
in Holland waar hy ‘n goue medalje ontvang vir ‘n 10de individuele plek tydens die kampioenskappe. Vanaf 1971 tot 1978 voer Johan verskeie Springbokspanne aan
in die buiteland asook binnelands. Voorwaar ongeëwenaard in varswater hengel op nasionale vlak. Johan was ook slegs die 2de Sekretaris van die OVSHB en bekleë
hierdie pos van 1964 tot 1973 waarna hy President van die OVSHB word tot 1987.

Hy ontvang die 7 en 10 jaar VSHB Ere-Kleure toekennings.


SENIORS: SPRINGBOK KLEURE, 1951- 1993

MURRAY LINDE

(1974)

Wyle Murray kon sonder twyfel beskryf word as seker een van die grootste persoonlikhede van hengel in Die Vrystaat. Met sy groot liefde vir rots- en

strandhengel verteenwoordig hy die Vrystaat vir etlike jare tydens S.A. Kampioenskappe en was hy ook ‘n groot steunpilaar met die OVS Rots

en Strand Hengel Vereniging as ‘n outonome liggaam. Sy eerste liefde was maar varswater hengel en na jare van toewyding verower hy

in 1974 sy Springbokkleure en verteenwoordig hy Suid-Afrika op die Wêreld Kampioenskappe in België. Op administratiewe vlak was Murray baie aktief en

dien hy vir etlike jare as Vise-President van die OVSHB en tot en met sy onverwagse afsterwe in 1988 as Voorsitter van die OVS Varswater H.V.

Die impulsiewe oom Marray sal nog lank leef in die nagedagtenis van alle hengelaars in die Vrystaat.


SENIORS: SPRINGBOK KLEURE, 1951- 1993

KOBUS NEL

(1977, 1978, 1983)

Kobus kan met reg bestempel word as die goue seun van OVS Varswaterhengel in die 1970’s en1980’s. ‘n Produk van Taaibos Hengelklub waarvan hy lid was

vanaf 1972 tot 1986. Hy verteenwoordig die OVS Span tydens Nasionale Kampioenskappe vanaf 1975 tot 1986 met baie groot sukses. Hy behaal die uitsonderlike 
prestasie deur in 1977 en 1979 as die S.A. Algehele Kampioen bekroon te word en verwerf dan ook in albei hierdie jare die Staatspresident se Sport Meriete
Toekening vir sy prestasies. Hy verwerf sy Springbokkleure in 1977 met besoeke aan Duitsland, Oostenryk en Switzerland en volg dit op met Springbokkleure
in 1978 en 1983. Hy word bekroon met die Silwer en Goue Ere-kleure van die OVSHB.


SENIORS: SPRINGBOK KLEURE, 1951- 1993

GERT FIVAZ

(1977, 1978)

Gert is ‘n boorling van die Oos Vrystaat en was ‘n lid van Reitz Hengelklub sedert die vroeë sestigs. Hy hengel vir die eerste keer vir die Vrystaat in 1973 en hou dit

vol vir die daaropvolgende 14 jaar. Hy dien ook vir 10 jaar op die bestuur van die OVSVWHV as Streeksverteenwoordiger. Hy verwerf Springbokkleure in 1977 en 1978
en verteenwoordig Suid-Arika plaaslik teen Oostenryk en in die buiteland teen Wes-Duitsland en Switzerland. Gedurende sy loopbaan word Gert bekroon met verskeie
meriete toekennings, maar word sy grootste oorwinning nie op sy sportgebied behaal nie. Hy word Gert platgetrek met die gevreesde siekte – kanker. Met die hulp van sy

geloof in sy Skepper en met tipiese veggees oorwin Gert hierdie gevreesde siekte en herstel hy geheel en al om nogsteeds sy geliefde sport by geleentheid te beoefen.

SENIORS: SPRINGBOK KLEURE, 1951- 1993

GERT FOURIE

(1977)

Gert is ‘n produk van Taaibos Hengelklub in Sasolburg. Hy verower in 1974 vir die eerste keer sy Vrystaat Kleure en behaal die uitsonderlike prestasie om die S.A.

Kampioenskappe se individuele titel tydens die Nasionale Kampioenskappe in dieselfde jaar te verower. In 1977 verwerf Gert sy Springbokkleure en verteenwoordig hy
Suid-Afrika teen ‘n besoekende Duitse span. Daarna verhuis hy na Noord-Transvaal en was hy lid van die provinsie se span wat in 1979 die SA Kampioenskappe wen.

SENIORS: SPRINGBOK KLEURE, 1951- 1993

GORDON JOHNSON

(1977)

Gordon arriveer in die vroeër sewentigs in Bloemfontein vanuit Kimberly en sluit aan by Bloemfontein Poskantoor Hengelklub. Hy verwerf OVS Kleure in 1974

en hengel vir die provinsie tot 1981. Daarna ook in 1983 en 1986. Gordon verwerf sy Springbokkleure in 1977 en verteenwoordig Suid-Afrika binnelands teen Oostenryk
met groot sukses. Gedurende sy lang termyn as bestuurslid van die O.V.S. Varswater Hengel Vereniging dien hy met groot sukses as Publisiteitsbeampte en ontpop hy as
‘n hengelskrywer van formaat vir verskeie nuusblaaie en nasionale hengeltydskrifte. Sy baanbrekerswerk met betrekking tot die daarstelling van ‘n hengelprogram op

Radio Oranje, wat hyself ook behartig het, was van onskatbare waarde vir die hengelsport. In 1974 ontvang hy ‘n meriete toekenning van die S.A.V.W.H.V. Met sy vertrek

na Oos-Londen in 1988 word hy bekroon met ‘n langdiens toekenning deur die OVSHB.


SENIORS: SPRINGBOK KLEURE, 1951- 1993

HENNIE GREYLING

(1979)

Hennie is lid van Taaibos Hengelklub en verteenwoordig die Vrystaat vanaf 1978 to 1984 deurlopend. Dien vir verskeie jare op die bestuur van die OVSVWHV sowel as

OVSHB as bewarings-beampte en ook vir ‘n jaar of twee as Vise-Voorsitter van die OVSVWHV. Hennie verwerf sy Springbokkleure in 1979 en verteenwoordig S.A. binnelands

teen Switzerland sowel as buitelands teen Switzerland en Oostenryk. Afgesien van die toekenning as die Vrystaat se hengelaar van die jaar word Hennie ook in 1985 bekroon 
met die OVSHB se Silwer-Ere Kleure vir 7 jaar diens aan die hengelsport.

SENIORS: SPRINGBOK KLEURE, 1951- 1993

PHILIP BOTHA

(1983)

Flip, soos hy alom bekend gestaan het, se hengelvermoëns het hom ‘n legende in eie reg in varswater hengel gemaak. Hy sluit in 1959 by Viljoenskroon Hengelklub aan en dien
vir die volgende jaar op die klub se bestuur. Flip verower in 1963 sy Vrystaat Kleure en hengel vir 18 jaar vir sy provinsie tot en met 1983. In 1983 verwerf hy baie verdienstelik 
sy Springbokkleure en verteenwoordig hy Suid-Afrika teen ‘n besoekende span van Luxenbourgh. In sy loopbaan verower hy twee keer die Vrystaat se individuele kampioenskap-

stitel terwyl hy vir ‘n onge-ewenaarde 21 jaar sy klub se title verower. Tans woon Flip nogsteeds op Viljoenskroon en besoek hy sy geliefkoosde hengelplekke nog gereeld.

RASSIE ERASMUS

(1988)

Rassie sluit in 1979 by Taaibos Hengelklub aan en behaal verskeie prestasies tot in 1990 waarna hy by Koppies Hengelklub aansluit. In 1988 verwerf hy sy OVS Kleure en volg dit
in dieselfde jaar op om tydens die Nasionale Kampioenskappe sy Springbokkleure te verwerf. In 1989 word hy aangewys as die OVSHB se Sportman van die jaar.

WILLIE SERFONTEIN

(1988)
Willie is ‘n produk van Koppies Hengelklub in die Noord-Vrystaat. Hengel vir 9 jaar vir die OVS tydens Nasionale Kampioenskappe vanaf 1979 tot 1988. Hy dien ook op die bestuur van die

vir baie jare, hoofsaaklik as Bewaringsbeampte en vir twee jaar as Vise-Voorsitter. Hy behartig ook die pos as Registerbeampte van die OVSHB vir 3 jaar. Gedurende 1988 verower
Willie sy Springbokkleure as Bestuurder van die Springbokspan wat meeding teen die besoekende Wes-Duitse toerspan van Ketch. Gedurende sy loopbaan word Willie ook vereer met
Ere-kleure toekennings van die OVSHB.

MICHAEL J. (DES) VAN JAARSVELD

(1981, 1983, 1987)

Des achieved Free State A-team Colours on 13 occasions, from 1966-1979. In addition, he achieved Free State Colours, for Shore Angling, in 1976-1977. In 1998 he was elected as the 
captain of the Federation Team, which partook in the SA Games. Des achieved Springbok Colours in 1981 (captain), 1983 (captain), and in 1987 (team manager) for a tour to Europe.

In 2004 he received a merit award from the South African Bank Angling Federation, in the category representing a Province at the Nationals in 10-20 separate years 
(presenting Free State in for 13 years). In addition, he received a merit award from the South African Bank Angling Federation for service on the National Executive Board in the 
category 20-25 years (24 years uninterrupted service). He won the Free State Champion for 2 years in succession. He won the Free State Freshwater Trophy for Angler and
Sportsman of the Year on several occasions. He was the captain of the Free State Team, who won the 1977 National Championships. He was the President of Free State Bank Angling 
Federation, who won the South African Angling Currie Cup for a period of 13 years (11 years in succession). In 2010 he received an honorary award, for service rendered, from the South

African Sport Anglers and Casting Confederation (SASACC). At provincial administrative level he served for 36 consecutive, from 1972-2008,as a member of the Free State Freshwater
Bank Angling Federation Provincial Commitees in the following capacities: Publicity Officer, 1972 – 1973; Competition Secretary, 1972 – 1973; Provincial Secretary, 1974 – 1991;
Convener of Selection Commitee, 1981 – 2008; President of Free State, 1991 – 2007; Secretary of Free State Anglers Union, 1974 – 2003, and as the President of Free State
Anglers Union, 2003 – 2005. During this time he was the author of both the Constitutions of the Free State Fresh-water Bank Angling Federation and the Free State Anglers Union. 
In 1987 he started to lead the Free State Freshwater Facet to the Largest and Strongest Angling Province in South Africa. At National (SAFBAF and SASACC) level he served as a 
National Selector for the SA Freshwater Bank Angling Association from 1980 – 2008 (28 years), Convener of the National Selection Commit ee SA Freshwater Bank Angling Association
from 1973 – 2008 (15 years), Vice President of the SA Freshwater Bank Angling Association from 1987 – 1989 (3 years), Secretary of the SA Freshwater Bank Angling Association
from 1991 – 1999 (8 years), and President of the SA Freshwater Bank Angling Association 1999 – 2012 (13 years).

During this time he was personaly envolved to rewrite and change the Constitution and Angling rules of the South African Freshwater Bank Angling Federation, as Convener of the Selectors 
Commitee he changed and re-established the procedures of selection National Teams, he represented South Africa at the International Angling Confederation (CIPS) congress in Lisbon, 
Portugal in 1993 and leading South Africa back into World Angling, he was also successful in negotiating South Africa ladies to take part for the first time ever in Ladies World Championships, 
he negotiated successfuly with managements of England, Scotland, Australia, the Cannel Islands, Netherlands and Portugal to lift al bans against South Africa Freshwater Bank Angling, 
with the support of the SAFBAF Executive Commit ee he established a Development program for PDI Anglers, he was personal y responsible for a Tri-nations series, fol owing the Zone 6
event between South Africa, Namibia and Zimbabwe, he represented South Africa in 2005 at the CIPS Congress in Palermo, Italy, during which time was SA was successful in applying for the
2008 World Carp Angling Championships to be held in South Africa. SA’s bid was accepted despite opposition from France and Portugal, he represented South Africa in 2007 in Praque
in the Czesh Republic on the International Angling Confederation (CIPS), during which time the 2008 World Carp Angling Championships in South Africa were finaly approved, he

represented South Africa in 2009 in Dresden, Germany, and successfuly negotiated the 2010 Ladies World Championships in South Africa, he represented South Africa in 2011 in Rome, Italy, 
and successful y negotiated the 2013 Senior World Feeder Angling Championships in South Africa. He is the only angler/member in the history of Free State Angling that filed 7 portfolio’s:
Publicity Officer, Competition Secretary, Provincial Secretary, Selector and Convener of Selectors Commitee, President of the Free State Freshwater Bank Angling Association, Secretary
of the Free State Anglers Union (Control ing Body of al Facets of Angling), and President of the Free State Anglers Union (Controling Body of al Facets of Angling)

He is the only angler/member in the history of South Africa Freshwater Angling to filed 7 portfolio’s: Captain of the Springbok Team, Manager of the Springbok Team,

National Selector, Convener of the National Selectors Committee, Vice President of the South African Freshwater Bank Angling Federation, Secretary of the South African Freshwater Bank
Angling Federation, and the President of the South African Freshwater Angling Federation. Presently he stil serves as the President of the South Africa Freshwater Bank Angling Federation,
the Convener of the South Africa Freshwater Bank Angling Federation, and is a member of the South African Sport Anglers and Casting Confederation (SASACC) Executive Board.

FRANCOIS DE BEER

(Springbok Kleure: 1993)

(Junior Protea Kleure: 2001, 2002)

Francios is gebore op 24 September 1961. Hy word ’n lid van Staatmakers HK in 1990. In 1995 is hy grootliks betrokke met die affiliasie van Grootvlei HK, en dien hy sedertdien by verskeie
geleenthede as die Sekretaris en Voorsitter van die Klub. Hy was ook verkies as die VSVWHV Publisiteits Verteenwoordiger, Streek 1&2 Streeksverteenwoordiger en as ’n Vrystaat Junior keurder.

Hy verwerf Vrystaat Senior A-span Kleure in 1992 – Noord-Einde Meer, 1993 – Spitskopdam, 1994 – Brandvlei (Worcester), en 1995 – Rietspruit (Ventersdorp). Hy word verkies as die Afrigter van
die Vrystaat Junior B-span in 1998 - Vaaldam en 1999 - Rustfonteindam, beide die SA’s word gewen deur die Vrystaat. Hierna word hy verkies as die Bestuurder van die Junior A-span in 2000 –

Bronkhorstspruit, 2001 – Al emanskraal, en 2002 – Trichardtsfontein. Tydens genoemde SA’s behaal die span ‘n 3de, 2de en 3de plek. Na afloop van die 1993 SA Kampioenskappe, word Francios 
gekies vir die SAVOF A-span en verwerf hy ook sy Springbok Kleure vir deelname aan die 1993 Wereld Kampioenskappe in Portugal. Hy was die laaste Vrystaat hengelaar wat die voorreg gehad
het om Springbok Kleure te verwerf. As deel van die SAVOF A-span hengel die span teen ’n besoekende Duitse span (Ketch) in Bloemhofdam. Hy verwerf ook Protea Kleure as Afrigter en 
Spanbestuurder van die Junior Protea span in 2001 – Hongarye (Junior Wereld Kampioenskappe) en 2002 – Witbank (Drie-Nasie Toernooi). Vir sy prestasies in 1993 word hy aangewys as die
VSVWHV se Sportman van die Jaar. Dit was ook die jaar wat ’n Sportman uitsluitlik aangewys was vir Varswater Hengel, en was hy dus die 1ste ontvanger van die Sportman van die Jaar

trofee. Hy het ook 7 jaar en 10 jaar Vrystaat Ere-Kleure ontvang.


MANIE SWART

(1994, 1997)

Manie is gebore op 8 November 1953 in Bloemfontein. Hy begin in 1970 hengel en word ‘n lid van Swerwers HK. Hy dien 24 jaar as Sekretaris van die Klub. Op Provinsialevlak word hy

verkies as die VSVWHV Registerbeampte vanaf 1988-2001, en as Vise-President vanaf 1998-2001. Hy dien ook as ‘n Vrystaat Keurder vanaf 1994-2002. Op Nasionalevlak word hy

verkies as ‘n Nasionale Keurder vanaf 1999-2002. Hy verwerf Vrystaat B-span kleure in 1980, en 1984-1986. Hy verwerf Vrystaat A-span Kleure in 1981 en 1987-2004 as ‘n hengelaar, 
kaptein en spanbestuurder. Hy verwerf SAVOF B-span Kleure in 1992, en SAVOF A-span Kleure in 1994 en 1996. Hy word verkies vir die 1994 Protea Span, as kaptein, wat vir die 1ste

keer deelneem aan ‘n Drie-Nasie Toernooi teen Namibie en Zimbabwe in Vaaldam. Hy volg dit op met Protea Kleure, as kaptein, vir die 2007 Drie-Nasie Toernooi te Hard-ap Dam in Namibie.

Hy ontvang 7 jaar en 10 jaar VS Ere-Kleure, asook ‘n SAVOF Sertifikaat en toekenning vir 10-20 jaar deelnames aan SA Kampioenskappe, en 10-20 betrokkenheid by Provinsiale Komitees.
In 1994 tree hy op as toerleier van die besoekende Duitse span, Ketch, wat Suid-Afrika besoek.

Spinks v Heerden

(1994/’95/’97/’99/’00/’02)

Spinks is gebore op 08 September 1962 in Koppies. Hy begin in 1985 kompeterend hengel as ‘n lid van Bloemfontein Weermag HK. Hy het gedien as Sekretaris, sowel as Voorsitter van

die Klub. Op provinsiale administratiewe vlak word hy gekies as die VSVOV Bewaringsbeampte, VSVOV Sameroeper van die Dameskomitee, VSVOV Sekretaris, en as VSVOV President. 
Hy word ook gekies as ‘n Vrystaat Keurder en dien tans as die sameroeper van die VSVOV Keurkomitee. Op SAVOF administratiewe vlak word hy gekies as SAVOF Bewaringsbeampte, 
en as sekretaris van die SAVOF Meesterskomitee. Hy is tans ook ‘n Nasionale keurder. Hy verwerf Vrystaat Senior B-span Kleure in 1989, 2009 – Biermans (Vaaldam), en 2010 – Bloemhofdam. 
Hy verwerf Senior A-span Kleure in, 1991 – Trichardsfonteindam, 1992 – Noord-Einde Meer, 1993 – Spitzkopdam, 1994 – Brandvlei Dam, 1995 – Rietspruit Dam, 1996 – Koppiesdam, 
1997 – Roodekoppies, 1998 – Bloemhof, 2008 – Sandveld (Bloemhofdam), 2011 – Bloemhofdam, en 2012 – Bloemhofdam. In 1996 raak hy betrokke by Vrystaat dames hengel en word hy
gekies vir die A-span in 1996 – Oranjeville, 1997 – Allemanskraaldam, 1998 – Bierman, 1999 – Noord-Einde Meer, 2002 – Biermans (Vaaldam), 2009 – Volstruisbaai (Bloemhofdam), 
en 2010 (SA’s word gekanselleer agv vloede). Hy word gekies as die afrigter van die Vrystaat Meesters A-span in 2010 en 2011. Hy verwerf SAVOF B-span Kleure in 1994 – Brandvleidam
en SAVOF A-span Kleure in 1997 – Donaldson Dam (Klerksdorp). Spinks word gekies vir die 1ste Protea span, na issolasie, wat Suid-Afrika verteenwoordig by die 1994 Wereld Kampioenskappe
in Nottingham, Engeland. In 1995 word hy gekies vir die Proteaspan wat Suid-Afrika verteenwoordig in ‘n Drie-Nasie Tooernooi te Hardap Dam, Namibie. Hy word verkies as afrigter van die
Dames Protea span in 1997 - Namibie, 1999 - Klipdriftdam, 2000 - Bloemhofdam en 2002 – Verlatenskraal (Bloemhofdam). Vir sy prestasies word Spinks aangewys as die Vrystaat se Sportman

van die Jaar in 1994, 1995 en 1999.


JOHAN OTTO

(1994)

Johan is gebore op 18 Augustus 1966. Hy word ’n lid van Staatmakers HK in 1993. Hy word gekies vir die Vrystaat A-span in 1994 – Brandvleidam, 1995 – Rietspruitdam en 1996 – Koppiesdam. 
Tydens die 1994 SA Kampioenskappe verwerf hy sy SAVOF B-span Kleure. Hy word ook gekies vir die 1994 Protea Span, wat deelneem aan die 1ste Drie-Nasie Toernooi in Vaaldam.

In 2001 - Allemanskraaldam en 2002 – Trichardtsfonteindam word hy gekies as die afrigter van die Vrystaat Junior A-span. In 1994 word hy aangewys as die Vrystaat se Sportman van die Jaar.


CHARLES DAVID VISSER

(1995, 1998)

Charles is gebore op 12 Junie 1953 in Estcourt. Hy begin hengel in 1958 en sluit in 1987 aan by Bethlehem Hengelaars Vereniging. Later verhuis Charles na Vereeniging en sluit hy aan by Lethabo

HK. Hy verwerf Vrystaat A-span Kleure in 1988 – Allemanskraaldam, 1991 – Trichardsfontein, 1992 – North-End Lake, 1993 – Spitskopdam, 1994 – Brandvleidam, 1995 – Rietspruitdam,
1996 – Koppiesdam, 1997 – Roodekoppies, 1998 – Bloemhofsloep, 1999 – Trichardsfontein, 2000 – North-End Lake en 2001 – Klipdriftdam. Hy verwerf
Protea Kleure in 1995 (Namibie, Tri-Nations) en in 1997 (Wereld Kampioenskappe (Kroasie). Hy word in 1997 aangewys as die Vrystaat se Sportman van die Jaar.


ETIENNE MAHONEY

(1995, 2000, 2003)

Etienne Mahoney is gebore op 19 Desember 1963 in Spirings. Hy sluit in 1991 by Harvinia HK aan en bly ‘n lid van die klub tot 2006. Tydens hierdie word hy verkies
as Voorsitter van die klub vir 1 jaar. In 2007 sluit hy by Werda HK en dien op die bestuur van die klub vanaf 2007-2009. Vanaf 1998 tot 2006 word hy verskeie kere
gekies as ‘n Vrystaat Dames Keurder. Hy verwerf Vrystaat Senior C-span Kleure as afrigter van die span in 2001 en 2002, Vrystaat B-span Kleure in 1993, 2007, en
Senior A-span Kleure in 1994 – Brandvleidam, 1995 – Rietspruitdam, 1996 – Koppiesdam, 1997 – Roodekoppies, en 1998 – Bloemhofsloep. Hy verwerf Vrystaat 
Kleure as afrigter van die Dames A-span vanaf 1997-2007. In 1995 verwerf hy Protea Kleure vir deelname aan die Drie-Nasie Toernooi in Hardap Dam, Namibie en in 
2000 en 2003 word hy gekies as die afrigter van die Dames Proteaspan wat deelneem aan die Drie-Nasie Tornooi in die sloep by Bloemhofdam en Verlatenskraal (Bloemhofdam).

In 2005 word Ettiene aangewys as die VSVOV se Afrigter van die Jaar.


ERNEST WILLIAM BOOYSEN

(1996)

Ernest is op 21 November 1949 in Johannesburg gebore. Hy sluit in 1978 aan by Freddies HK en dien as Sekretaris van die klub vir 4 jaar vanaf 1979-1982 en as Voorsitter vir
18 jaar vanaf 1983-2000. Hy word ook verkies as die Sameroeper van die VSVWHV Dameskomitee vir 10 jaar vanaf 1987-1996. Hy verwerf Vrystaat Senior B-span Kleure in
1985 as hengelaar en in 1986 as Kaptein van die span. Verdermeer, verwerf hy ook op verskeie geleenthede Vrystaat Kleure as Bestuurder van die Dames A-span.

In 1996 verwerf hy sy Protea Kleure as die Afrigter van die Dames Protea span wat deelneem aan die Wereld Kampioenskappe, in Hongarye. In 1996 word Ernest aangewys
as die Vrystaat se Sportman van die Jaar.


WILLEM JOHANNES WESSELS

(1996, 1999)

Wessie is gebore op 23 Januarie 1959 in Rouxvill . Hy begin in 1986 hengel en word ‘n lid van Bloemfontein Weermag HK. Hy verhuis in 2001 na Pretoria en sluit by Pretoria Weermag

aan, en raak betrokke by Gauteng Noord Dames en Meester spanne. Hy verwerf Vrystaat B-span Kleure in 1989 en in 1992, en A-span Kleure in 1991 – Trichardtsfonteindam, 1994 –

Brandvleidam, 1995 – Rietspruitdam, 1996 – Koppiesdam, 1997 – Roodekoppies, en 1998 – Bloemhofsloep. Hy word gekies vir die Vrystaat Junior A-span as kaptein in 1998 – Bierman, 1999 - 
Cil iers (Vaaldam), en 2000 – Bronkhorstspruit. Tydens die 1996 SA Kampioenskappe behaal hy ‘n 3de plek. Die Senior A-span behaal ‘n 3de plek in 1995 en 1997, en wen die 
SA Kampioenskappe in 1996 en 1998. As kaptein van die Junior span wen die span die 1998 SA Kampioenskappe, en behaal ‘n 3de plek in 1999 en 2000. In 1996 word Wessie gekies vir die
Protea span, wat Suid-Afrika verteenwoordig tydens die 1996 Wereld Kampioenskappe in Italie. Hy word gekies as kaptein van die 1999 Junior Protea span, wat deelneem aan ‘n Drie-Nasie 
Toernooi te Klipdriftdam. Vir sy prestasies word hy aangewys as die Vrystaat se Sportman van die Jaar in 1996.


Faan Maritz

(’96,’97)

Faan is gebore op 18 Junie 1958 in Smithfield. Hy begin in 1980 sosiaal hengel tot 1988, waarna hy by Lethabo HK aansluit. Hy verwerf sy Vrystaat B-span Kleure in 1995, en A-span Kleure in

1996 – Koppiesdam, 1997 – Roodekoppies, en 1998 – Bloemhofdam. Hy word gekies vir die 1996 en 1997 Protea Span, wat Suid-Afrika verteenwoordig in die Drie-Nasie Toernooie.


Robert Breedt

(’93, ’94, ‘98)

Robert is gebore op 09 Junie 1962 in Pretoria. Hy begin in 1984 hengel en sluit by Sonskyn HK (Gauteng) aan. In 1997 affilieer Sonskyn HK by die Vrystaat. Tans is Robert ‘n lid van Reho HK.

Hy het vir 26 jaar gedien op die Klubbestuur van Sonskyn HK as Onder-Voorsitter en Voorsitter. Op Vrystaat administratiewe vlak het Robert vir 11 jaar gedien op die VSVOV Bestuur as
Sameroeper van die Dameskomitee, Sameroeper van die Karpkomitee, VSVOV Sekretaris en Vise Voorsitter. Tydens hierdie tydperk tree hy ook as ‘n Vrystaat Keurder op. 
Op SAVOF vlak het hy 1 jaar gedien as Sameroeper van die Karpkomitee. Robert verwerf Gauteng A-span Kleure in 1989 – Hartebeespoortdam, 1990 – Chelmsford Dam, 1991 – 
Trichardsfonteindam, 1992 – Noord-Einde Meer, 1993 – Spitzkopdam, 1994 – Brandvlei Dam, en 1995 – Rietspruit Dam. Hy verwerf Vrystaat Senior A-span Kleure in 1997 –
Roodekoppies, 1998 – Bloemhof, 2001 - Cilliers Vaaldam, 2002 – Klipdrift, 2003 – Klipdrift, 2004 - Moolmans Vaaldam en 2005 – Rietspruit, 2006 – Klipdrift, 2007 – Bloemhof,
2009 – Klipdrift, 2010 – Klipdriftdam, 2011 – Bloemhofdam. Na afloop van die 2012 Vrystaat proewe word hy gekies vir die Vrystaat Senior A-span, wat aan die 2013 Senior SA 
Kampioenskappe sal deelneem te Heartsease, Vaaldmam, asook vir die Vrystaat Meesters A-span, wat aan die 2012 Meesters SA Kampioen-skappe sal deelneem te Heartsease, Vaaldam.

Hy word gekies as die Spanbestuurder van die Vrystaat Dames B-span in 1999 – Vaaldam, asook as Spanbestuurder vir die Dames A-span in 2000 – Bronkhorstspruit, 2001 –
Klipdriftdam, 2003 – Rockwel (Rustenburg), 2004 – Moolmans (Vaaldam), 2005 – Klipdriftdam, 2006 – Bloemhofdam, 2007 – Klipfriftdam, 2008 – Volstruisbaai en 2009 – Bloemhofdam.

Robert was ook gekies as Spanbestuurder vir die Vrystaat Junior B-span in 2003 – Bronkhorstspruitdam. As ‘n senior hengelaar behaal hy ‘n 3de plek in 1993, ‘n 2de plek in 1994 en ‘n

3de plek in 1998. Hy eindig 8 keer in die top 10 tydens Senior SA Kampioenskappe. Robert verwerf Vrystaat Karp A-span Kleure en verteenwoordig die Vrystaat tydens SA Karp 
Kampioenskappe vanaf 2004-2008 te Bloemhofdam. Verdermeer, verteenwoordig hy die Vrystaat tydens die 2007 SA “Match” Kampioenskappe. Hy word gekies vir die SAVOF A-span 
wat Suid-Afrika verteenwoordig teen Engeland in Bloemhofdam in 2008, ter voorbereiding vir die 2008 Wereld Kampioenskappe wat later jaar aangebied was te Bamboesspruit,

Bloemhofdam. As ‘n Oewerhengelaar verwerf hy RSA Kleure in 1990 – Chelmsford Dam, 1991 – Trichardtsfontein dam, en SAVOF A-span Kleure in 1993 – Spitzkop, 1994 –

Brandvlei, en 1995 – Bloemhofdam (Ketch, Duitsland). Hy word gekies vir die Senior Protea span wat Suid-Afrika verteenwoordig in die Drie-Nasie toernooi teen Namibie en
Zimbabwe in 1994 – Vaaldam, 1996 – Bloemhofdam, 1998 – Hardap dam (Namibie), 2000 – Hardap dam (Namibie), 2001 – Hardap dam (Namibie). In 2004 word hy gekies as die
Spanbestuurder van die Dames Protea span wat Suid-Afrika verteenwoordig in die Drie-Nasie Toernooi te Hardap Dam in Namibie. Na afloop van die Toernooi word hy gekies
vir die Drie-Nasie Span. As ‘n Karp hengelaar word hy gekies vir die Protea span wat Suid-Afrika tydens die Wereld Kampioenskappe verteenwoordig in 2003 – Italie, 2004 – Portugal,

en in 2006 – Portugal. Tydens sy tydperk by Gauteng was hy aangewys as Gauteng se Sportman van die Jaar in 1992-1995. Vir sy prestasies in die Vrystaat word hy aangewys
as die Vrystaat se Sportman van die Jaar in 2003, asook as die Vrystaat Karp Sportman van die Jaar in 2004.


Jan v/d Heever

(1998/’99/’00)

Jan is gebore op 15 Desember 1944 in Johannesburg. Hy begin in 1972 hengel en sluit by “South Rand Angling Club” aan. In 1973 sluit hy by Republic Angling Club aan tot en met 1977.
Hierna sluit hy aan by Witwatersrand HK. In 1992 besluit Jan om sy bande met Suid-Transvaal te verbreek, en sluit hy aan by Taaibos HK (Vrystaat). Jan is tans nog steeds ‘n lid van 
Taaibos HK. Jan verwerf Suid-Transvaal A-span Kleure in 1974, 1976, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, en 1990. Hy verwerf Suid-Transvaal B-span

Kleure in 1981, 1983, 1986, 1991, en Suid-Transvaal Kleure as kaptein van die Junior A-Span in 1979, 1980, 1981, 1983, 1986. Tydens die tydperk wat Jan vir Suid-Transvaal 
verteenwoordig het, behaal hy ‘n 1ste plek (victor ludorm) tydens die SA Kampioenskappe van 1978, en 1988. Jan verwerf Vrystaat A-span Kleure in 1993 – Spitzkopdam, 1994 – Brandvlei

Dam, en 1995 – Rietspruit Dam, 1996 – Koppiesdam, 1997 – Roodekoppies, 1998 – Bloemhof, 1999 – Trichardsfontein, 2000 - North End Lake, 2001 - Cilliers Vaaldam, 2002 – 
Klipdrift, 2003 – Klipdrift, 2004 - Moolmans Vaaldam en 2005 – Rietspruit, 2006 – Klipdrift, 2007 – Bloemhof, 2010 – Klipdrift, en 2011 – Bloemhofdam. Jan word ook gekies as die 
afrigter van die Vrystaat Junior A-span vanaf 1995–1998. Verdermeer, is Jan ononderbroke ‘n lid van die Vrystaat Meesters span vanaf 1999-2012. Tydens die 1999 SA Meesters
SA Kampioenskappe behaal hy ‘n 1ste plek (victor ludorm). Hy word gekies vir die SAVOF Meesters A-span in 2000-2008. Tydens die toernooie behaal hy ‘n 1ste plek (victor ludorm) in 2002,

2005, en 2008. Jan word ook gekies vir die Vrystaat “Match” span wat deelneem aan die SA Kampioenskappe in 2006-2010. In 1978 ontvang Jan die Staatspresident se Sport Meriete 
Toekening vir sy prestasies. Hy verwerf ook RSA A-span Kleure in die Jaar. In 1982 en 1984 verteenwoordig hy Suid-Transvaal tydens die Wereld Kampioenskappe in Europa.

Tydens die Wereldbeker Kampioenskappe in Parma, Italie, behaal hy ‘n 15de plek. In 1986-1989 word Jan gekies vir die Springbok Span. In 1988 tree hy ook as die

hengelende kaptein van die Springbok Span op. Tydens die span se deelname aan die 1988 Europese Kampioenskappe behaal hy ‘n 15de plek uit 78 hengelaars.

In 1978 word hy gekies as kaptein van die Junior SA span wat deelneem in Rhodesie (Zimbabwe). In 1997 word Jan gekies as die afrigter van die Junior Protea span wat deelneem

aan die Wereld Kampioenskappe in Portugal. Sedert 1972-2011 verwerf Jan verskeie kere RSA A & B, sowel as SAVOF A & B Kleure. Hy kan egter nie meer al die datums onthou nie.

Hy word gekies as afrigter vir die Protea Senior span wat deelneem aan die Drie-Nasie Toernooie in 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, en 2004. Hy word

ook gekies vir die Drie-Nasie span na afloop van die toernooie. Jan word gekies vir die Meesters “Match” SASACC span, wat Suid-Afrika verteenwoordig in 2009 –
Engeland en 2011 – Italie. Tydens die 2009 Meesters “Match” Wereld Kampioenskappe in Engeland behaal Jan ‘n 3de plek. Jan is ook gekies vir die Protea Feeder span
wat Suid-Afrika sal verteenwoordig tydens die 2012 Feeder Wereld Kampioenskappe in Belgie. Jan dien as ‘n Nasionale Keurder vanaf 2005-2012. Vir sy prestasies word
Jan as die Vrystaat se Sportman van die Jaar aangewys in 1996, 1998, 2000, en 2009. Hy word ook aangewys as die “Match”Sportman van die Jaar in 2010.


GERT PETRUS NEL

(OEWER – 1996, 1997, 1998, 1999,

2000, 2001, 2002, 2003)

(KARP – 2007, 2008, 2009, 2010,

2011, 2012)

GP is gebore op 26 Maart 1966 in Windhoek. Hy begin in 1991 hengel en sluit by Bloemfontein Polisie HK aan. Sedertdien het hy 4 jaar as Sekretaris, 2 jaar as

Vise-Voorsitter en 4 jaar as Voorsitter gedien op die klubbestuur van die klub. Verdermeer, was hy ook verkies as die Sameroeper van die Vrystaat Karp Faset, 
asook as ‘n keurder. Hy was ook verkies as ‘n SAVOF Nasionalekeurder en as Bewaringsbeampte van die Vrystaat. Hy verwerf Vrystaat A-span Kleure vir oewerhengel
in 1996 – Koppies, 1997 – Roodekoppies, 1998 – Bloemhof, 1999 – Trichardsfontein, 2000 - North End Lake, 2001 - Cel iers Vaaldam, 2002 – Klipdrift, 2003 – Klipdrift,
2004 - Moolmans Vaaldam en 2005 – Rietspruit, 2006 – Klipdrift, 2007 – Bloemhof, 2008 – Bloemhof en 2009 – Klipdrift. Tydens bogenoemde SA Kampioenskappe behaal 
hy in 2000 -North End Lake, 2001 - Celliers Vaaldam en 2002 – Klipdrift ‘n 2de individuele plek, en tydens 1999 – Trichardsfontein, 2004 - Moolmans Vaaldam, 2005 – 
Rietspruit behaal hy ‘n 1ste individuele plek (Victor Ludorm). Na deelnames aan Nasionaleproewes vir Oewerhengel verwerf GP Protea Kleure in 1996 - Hardapdam, 1997 -
Kroasie (Match), 1998 – Hardapdam, 1999 - Italie (Match), 2000 – Hardap, 2001 –Bloemhof, 2002 – Trichardsfontein en 2003 – Hardapdam. Tydens die Drie-Nasie toernooi
in 1998 behaal hy die 1ste plek (Victor Ludorm). Hy verwerf ook Drie-Nasie Kleure in 2000-2002.

Aansluitend tot genoemde prestasies verwerf GP Vrystaat Kleure as afrigter van die Vrystaat Junior A-span in 2005-2011. Tydens hierdie periode behaal die Junior A-span drie 1ste
plekke, twee 2de plekke en twee 3de plekke. As afrigter van die Vrystaat Senior A-span in 2009 behaal die span ‘n 2de plek. Buiten oewerhengel spesialiseer hy ook in Karp Hengel.
Hy verwerf Vrystaat A- span kleure in 2005 – Verlatenkraal, 2006 – Bamboesspruit, 2007 – Bamboesspruit, 2008 – Bamboesspruit, 2009 – Vaaldam, 2010 – Bamboesspruit,

2011 – Bamboesspruit en 2012 – Bamboesspruit. Tydens Karp SA Kampioenskappe behaal hy en sy penmaat, Kobus v Loggerenberg, een 3de plek tydens die Vaaldam SA’s
in 2009 en drie 1ste plekke tydens die 2005 – Verlatenkraal, 2006 – Bamboesspruit en 2008 – Bamboesspruit SA Kampioenskappe. Na deelname aan die Karp Nasionaleproewe 
verwerf GP Protea Kleure en verteenwoordig hy Suid-Afrika in 2007 – Serbia, 2008 - Suid Afrika, 2009 – Frankryk, 2010 – Engeland, 2011 – Italie en 2012 – Romania.
Tydens die 2009 Wereld Kampioenskappe in Frankryk behaal GP en Kobus ‘n 3de individuele posisie en tydens die 2008 Wereld Kampioenskappe in Suid-Afrika en die 2010

Wereld Kampioenskappe in Engeland word GP en Kobus gekroon as die Wereld Kampioene. Buiten hul e individuele prestasies word die Protea span gekroon as Wereld Kampioene in
2008-2011, vier jaar agtereenvolgens. Gegewe sy prestasies word GP aangewys as die Vrystaat se Sportman van die Jaar in 1997 en 2000, asook as Sportman van die Jaar vir Karp
hengel in 2008 - 2011. Vrystaat is baie trots om geassosieer te word met GP. Hy word as ‘n frats beskou vanwee sy prestasies. Byvoeglike naamwoorde kan hom eenvoudig nie beskryf

nie.


ARNO DE BLOM

(1999, 2000)

Arno is gebore op Paul Kruger dag, 10 Oktober 1965, in Vanderbijlpark. Hy sluit in 1988 aan by Bloemfontein Polisie HK. Later verhuis hy na Welkom en sluit aan by Western

Holdings HK, waarna hy by Taaibos HK aansluit. Tydens sy tyd by Bloemfontein Polisie was hy verkies as die Sekretaris, asook as die Voorsitter van die Klub. By Taaibos HK was hy

ook verkies as die Voorsitter. Hy verwerf Vrystaat Senior A-span Kleure in 1997 – Roodekopjesdam, 1998 – Bloemhofsloep, 1999 – Trichardsfontein, 2000 - North End Lake,
2001 - Cilliers (Vaaldam), 2003 – Klipdriftdam en 2004 - Moolmans (Vaaldam). In 2002 en 2008 word hy verkies as die Bestuurder van die Vrystaat Senior C-span en in

2011 word hy verkies as die Afrigter van die Senior B-span. In 1999 (Dames B - span, Oranjeville) en in 2001 (Dames A-span, Klipdriftdam) word hy gekies as afrigter van die
dames spanne. In 2005 en 2006 word hy verkies as die afrigter en bestuurder van die Vrystaat Karpspan wat deelneem aan die SA Kampioenskappe. Hy verwerf sy Protea Kleure
in 1999 en 2000 en verteenwoordig Suid-Afrika in die Drie-Nasie Toernooi teen Namibie en Zimbabwe. Na afloop van die 2000 Drie-Nasie Toernooi word hy verkies vir die 
Drie-Nasie span wat in 2001 deelneem aan ‘n toernooi te Secunda en Klipdriftdam.


CHRISTO DE BEER

(2011)

Christo is gebore op 26 Maart 1983 in Pretoria. Hy sluit by Steunmekaar HK aan in 2002 en sluit later by Bloemfontein Polisie HK aan. Hy verwerf sy Vrystaat Senior B-span Kleure
en verteenwoordig die Vrystaat tydens die 2004 SA Kampioenskappe, Vaaldam. Hy verwerf ook Vrystaat A-span kleure vir Karp hengel in 2009 – Vaaldam, 2010 – Bloemhofdam en
2012 - Bloemhofdam, asook Vrystaat B-span Kleure in 2011 – Bloemhofdam. Tydens die 2011 Karp SA Kampioenskappe behaal hy en sy penmaat ‘n 2de individuele posisie. 
Hy verwerf Protea Kleure vir die Protea Karp span wat deelgeneem het aan die 2011 Wereld Spele. Christo was ook verkies as die Sameroeper van die Vrystaat Karp Hengel faset

vir 2011.JACOBUS STEFANES VENTER

(1991-1995)

(Oewer, 2000, 2004)

(“Match”, 2011)

Steve is gebore op 10 Desember 1944. Hy is ‘n stigterslid van Cormorant HK in Ladysmith in 1969. Hy word toe lid van Pietermaritzburg HK vanaf 1974-1998. Tydens die periode
dien hy as komiteelid, keurder, tesourier en klublid van die Klub. In 1998 verhuis na die Rand en sluit by Sonskyn HK aan. Tydens sy tydperk in Natal dien hy op die provinsiale
bestuur van die Provinsie. Steve verwerf Natal A-Span Kleure in 1975, 1987-1992, Natal B-span kleure in 1997-1998. Steve verwerf ook Natal Kleure vir Kunsaas (Swartbaars) in
1991- 1995. Hy verwerf Protea Kleure vir Kunsaas (Swartbaars) in 1991-1995 en verteenwoordig Suid-Afrika in Amerika en Zimbabwe. Hy verwerf Vrystaat A-span Kleure in
2000 – Noord-Einde Meer, 2001 - Klipdriftdam, 2002 - Klipdriftdam, 2004 – Moolmans (Vaaldam), 2005 - Rietspruitdam, 2007 – Trichardtsfontein. Hy verwerf Vrystaat 
Meesters A-span Kleure in 1999 - Klipdriftdam, 2000 – (Vaaldam), 2002 – Peet Erasmus Vaaldam, 2003 – Seekoeivlei (Kaapstad), 2004 – Bloemhofdam, 2005 – Noord-einde Meer, 
2006 – Bloemhofdam, 2007 – Bronkhorstspruit, 2008 – Bloemhof, en 2009 Biermans (Vaaldam). Tydens die Meesters SA Kampioenskappe behaal hy ‘n 2de plek in 2004 en 2005,
asook ‘n 3de plek in 2002. As ‘n Meesters hengelaar verwerf hy SAVOF Meesters A-span Kleure in 2006 - 2008 en verteenwoordig Suid-Afrika in Namibie. In 2008 word hy gekies
as die afrigter van die Drie-Nasie Meestersspan. In 2010 verteenwoordig hy die Vrystaat Senior A-span tydens die “Match” SA Kampioenskappe. Hy word gekies vir die Proteaspan
wat Suid-Afrika verteenwoordig tydens die 2011 Wereld Spele in Italie. In 1999 verwerf hy SAVOF A-span Kleure en verteenwoordig Suid-Afrika by die Wereld Klub
Kampioenskappe in die Chegiese Republiek. Steve word gekies as ‘n Vrystaat keurder vanaf 2002-2009, hy word ook gekies as die Sameroeper van die SAVOF Meesters, 
asook as ‘n Nasionalekeurder. Hy word in 2000 gekies vir die Protea span wat Suid-Afrika in die Drie-Nasie Toernooi verteenwoordig te Bloemhofdam. In 2004 word hy 
gekies as die Bestuurder van die Proteaspan wat Suid-Afrika in die Drie-Nasie Toernooi verteenwoordig te Rietspruitdam. Na afloop van die Toernooi word hy gekies vir die

Drie-Nasie span wat deelneem in Bloemhofdam teen provinsiale spanne.KOBUS VAN LOGGERENBERG

(OEWER: 2004)

(KARP: 2007, 2008, 2009, 2010)

Kobus is gebore op 31 Desember 1972 in Bloemfontein. Hy begin in 2000 hengel en word ‘n lid van Bloemfontein Polisie HK. Hy verwerf Vrystaat C-span Kleure

in 2003 en verteenwoordig die Vrystaat tydens die die SA Kampioenskappe te Allemanskraaldam. Tydens die SA Kampioenskappe behaal hy ‘n 1ste plek (victor ludorm),
en na die 2003 Nasionale Proewe word hy gekies vir die SAVOF B-span en verteenwoordig hy Suid-Afrika in Hard-ap Dam, Namibie.

Hy verwerf Vrystaat A-span Kleure in 2004 – Moolmans, en in 2005 – Rietvlei. Na afloop van die 2004 Nasionale Proewe word hy gekies vir die Protea span wat

Suid-Afrika verteenwoordig in ‘n Drie-Nasie Toernooi teen Namibie en Zimbabwe. Na afloop van die Toernooi word hy gekies vir die Drie-Nasie Span.

Buiten oewerhengel spesialiseer hy ook in Karp Hengel. Hy verwerf Vrystaat A- span kleure in 2005 – Verlatenkraal, 2006 – Bamboesspruit, 2007 – Bamboesspruit,
2008 – Bamboesspruit, 2009 – Vaaldam, 2010 – Bamboesspruit, 2011 – Bamboesspruit en 2012 – Bamboesspruit.

Tydens Karp SA Kampioenskappe behaal hy en sy penmaat, GP Nel, een 3de plek tydens die Vaaldam SA’s in 2009 en drie 1ste plekke tydens die
2005 – Verlatenskraal, 2006 – Bamboesspruit en 2008 – Bamboesspruit SA Kampioenskappe. Na deelname aan die Karp Nasionaleproewe verwerf Kobus Protea Kleure
en verteenwoordig hy Suid-Afrika in 2007 – Serbia, 2008 - Suid Afrika , 2009 – Frankryk en 2010 – Engeland. Tydens die Wereld Kampioenskappe in 
2009 – Frankryk behaal Kobus en GP ‘n 3de individuele posisie en tydens die Wereld Kampioenskappe in 2008 – Suid-Afrika en 2010 – Engeland word Kobus en GP
gekroon as die Wereld Kampioene. Buiten hul e individuele prestasies word die Protea span gekroon as Wereld Kampioene in 2008-2010, drie jaar agtereenvolgens.

Gegewe sy prestasies word Kobus aangewys as die Vrystaat se Sportman van die Jaar vir Karp hengel in 2008-2010.JOHANNES NICOLAS PRETORIUS

(2002)

Hansie is gebore op 16 Junie 1956 in Potchefstroom. Hy begin in 1984 hengel en word ‘n lid van Kroonstad Gevangenisdiens HK tot 1992. In 1993 sluit hy by

Heckroodpark HK aan. Tans is Hansie ‘n lid van DKD Kroonstad HK. Hy verwerf Vrystaat C-Span Kleure in 1996 - Vaaldam, 1997 - , 1998 - ,1999 – Bierman (Vaaldam),
2003 - , en 2004 - Klipdriftdam; Vrystaat A -Span Kleure in 1988 - Hartebeespoortdam, 1994 – Brandvlei Dam, 1995 – Rietspruit Dam, 2000 - North End Lake, 
2001 - Cil iers (Vaaldam), 2002 – Klipdrift, 2005 – Rietspruit; hy word gekies as afrigter van die dames A-Span in 2003 – Rockwel ; en Meesters A-span in 2008 – Bloemhof.

Hy word as afrigter gekies vir die 2000 SAVOF Senior B-span. In 2002 word hy gekies vir die Protea Span, wat deelneem aan die Drie-Nasie Toernooi.

Hansie ontvang 7-Jaar en 10-Jaar Vrystaat Ere-Kleure, en in 2002 was hy ‘n finalis as Sportman van die Jaar.


SENIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

HENK ROETS

(2003)

Henk sluit in 1996 by Bloemfontein Polisie HK aan. Hy verwerf Vrystaat B-span Kleure in 1999 en 2000. Hierna verwerf hy Vrystaat A-Span Kleure in 2001 - Cilliers (Vaaldam), 
2002 – Klipdrift, 2003 – Klipdrift, 2004 – Moolmans (Vaaldam), 2005 – Rietspruit, 2006 –  Klipdrift, 2007 – Bloemhof en 2008 – Bloemhof. In 2000 word hy verkies vir die SAVOF
B-span wat deelneem teen Namibie in Bloemhofdam. In 2003 word hy gekies vir die Protea span wat meeding in ‘n Drie Nasie Toernooi teen Namibie en Zimbabwe. Na afloop van die
toernooi word Henk gekies vir die Drie-Nasie span wat bestaan uit Suid-Afrika, Namibie en Zimbabwe.SENIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

WESSEL FOUCHE

(Junior Springbok: 1993)

(Oewer Protea: 2003)

(Karp, SASACC: 2011)

(Karp, Protea)

Wessel is gebore op 3 Maart 1975 in Klerksdorp. Hy begin in 1980 hengel en word ‘n lid van Welkom Polisie HK. Later verhuis hy na Bloemfontein en word hy ‘n lid van Bloemfontein

Polisie HK. Hy dien vanaf 2004-2006 as Voorsitter van die Klub. Hy verwerf Vrystaat Junior A-span Kleure in 1988-1993. Hy verwerf Vrystaat Senior A-span Kleure in 2002 – Klipdrift,
2003 – Klipdrift, 2004 - Moolmans (Vaaldam), en 2005 – Rietspruit. Met sy betrokkenheid as ‘n Junior verwerf hy SAVOF A-span Kleure in 1989-1992. In 1993 word hy gekies vir die
Junior Springbokspan wat toere onderneem na Duitsland en Frankryk. In 2003 word hy gekies vir die Senior Protea Span wat deelneem aan die Drie-Nasie Toernooi.

Wessel verwerf Vrystaat Karp A-span Kleure in 2009-2012. Tydens die Sa Kampioenskappe van 2011 en 2012 behaal hy en sy hengelmaat (Jan Tolmay) ‘n 4de plek. In 2011 word hy
gekies vir die Karp SAVOF A-span, en behaal hy ‘n 2de

plek tydens die Borge Toernooi. In 2011 word hy gekies vir die Karp SASACC Span, wat saam met die Protea span toer na die 2011 Wereld Spele in Italie. Hy word gekies vir die 2012
Protea span, wat Suid-Afrika tydens die Wereld Kampioenskappe, in Romenie, gaan verteenwoordig.

Vir sy prestasies as ‘n Junior hengelaar, word hy aangewys as die Vrystaat se Junior van die Jaar in 1993.SENIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

ADRIAN VAN DER HEEVER

(2005, 2008, 2009, 2010, 2011)

Adrian is gebore op 25 April 1973 in Johannesburg. Hy begin sy hengel oopbaan in 1978 toe hy by Wits HK, Suid-Transvaal, aansluit. In 1992 sluit hy aan by

Taaibos HK (Vrystaat). Hy verwerf Vrystaat Kleure en verteenwoordig die Vrystaat C, B en A spanne in 1992, 1993, 1994 en 2004. In 2011 en 2012 word hy 
ook verkies as die afrigter van die Vrystaat Meesters A-span. Met die vestiging van “Match Angling”, as ‘n onafhanklike faset onder die vaandel van SAVOF in 
2004, fokus hy al sy energie en tyd om een van die beste “Match” hengelaars in die faset te word. Hy verwerf dan ook sy Vrystaat Kleure in “Match Angling”
en verteenwoordig Vrystaat tydens SA Kampioenskappe vanaf 2008 tot 2012. Tydens genoemde SA Kampioenskappe behaal hy ‘n 3de plek in 2008, en in 2010 
en 2012 behaal hy die 1ste plek (Victor Ludorm). Hy verwerf Protea Kleure in “Match Angling” in 2005, 2008, 2009, 2010 en 2011.

Tydens die 2011 Wereld Spele, in Italie, behaal hy ‘n individuele 16de posisie. Hy wen ook sy sone tydens een van die hengel dae by die Spele.

Adrian het ook Vrystaat Kleure verwerf in Karp Hengel, en verteenwoordig die Vrystaat tydens die 2008 en 2009 SA Kampioenskappe.

Hy word aangewys as die Vrystaat se Sportman van die Jaar in 2005, asook as die Sportman van die Jaar vir die “Match” faset in 2010 en 2011.

As administrateur het hy ook uitgeblink en het hy gedien as Voorsitter van Taaibos HK, asook as Sameroeper van “Match Angling” in die Vrystaat. Tydens die

2012 “Match Angling” Algemene Jaarvergadering is hy verkies as ‘n Nasionale Keurder.SENIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

Dean Bolton


SENIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011
PETRUS JACOBUS BEKKERn(2007, 2008)

Piet is gebore op 9 Junie 1960 in Bloemfontein. Hy begin in 1984 hengel en word ‘n lid van Kroonstad Gevangenisdiens HK. Hy dien as Voorsitter van die Klub in 1986-1988.

Piet verwerf Senior B-span Kleure in 1987, en A-span Kleure in 1988 – Allemanskraaldam. Hy word gekies as die Afrigter van die Junior B-span in 2008, en as Bestuurder van

die Junior A-span in 2009 – Bierman (Vaaldam), 2010 – Bloemhof (Sloep), en 2011 – Verlatenskraal (Bloemhofdam). In 2010 word hy gekies as die afrigter van die
Senior B-span te Klipdriftdam en in 2012 as die Afrigter van die Senior A-span te Bloemhofdam (Sloep). Tydens genoemde SA Kampioenskappe wen die Junior B-span in
2008, en die Junior A-span in 2010 en 2011. In 2010 wen die Vrystaat Senior B-span die SA Kampioenskappe te Klipdriftdam. Piet is ook ‘n kranige “Match” hengelaar 
en verwerf Vrystaat A-span Kleure in 2007-2010. Tydens die SA’s behaal hy ‘n 2de plek in 2009 en ‘n 3de plek in 2010. He verwerf SAVOF “Match” A-span Kleure in 
2008 - Lethabo en 2010 – Bloemhofdam, asook as Afrigter van die 2010 Junior SAVOF A-span. Tydens die 2008 SAVOF toernooi behaal hy ‘n 1ste plek.

Hy behaal ook ‘n rekord vir die swaarste sak vis van 92.26 kg in “Match” hengel. Hy word gekies as afrigter vir die Vrystaat Karp A-span in 2010 en 2011. 
Na afloop van die 2011 Nasionaleproewe word hy gekies as Afrigter van die 2011 SAVOF A-span. Piet word gekies vir die Protea span wat deelneem aan die Wereld
Kampioenskappe in 2007 – Hongarye, asook vir die Protea span wat deelneem aan die Wereld Kampioenskappe in 2008 – Belgie. Hy was gekies vir die 2011 Protea span
(Wereld Spele, Italie), maar moes onttrek weens omstandighede. Vir sy prestasies word Piet aangewys as die Vrystaat Senior “Match” Sportman van die Jaar

vir 2007, asook as die Vrystaat Bestuurder van die Jaar vir 2011. ‘n Interresante brokkie nuus is dat Piet ook deelgeneem het aan die 1989 en 1990 Zebra

Spele in Namibie. By albei geleenthede wen sy span die goue medalje, en behaal hy ‘n 2de plek in die 1990 Spele.SENIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

William Petri
SENIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

Thys Venter


SENIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

HENDRIK BOTHA (2004)

Hendrik is gebore op 28 Junie 1954 in Vanderbijlpark. Hy begin in 1990 hengel en sluit by Taaibos HK aan in 1991. Sedertdien dien hy as Sekretaris en
Rekordbeampte (1991-2004) en as Voorsitter (2006) van die Klub. Op Provinsialevlak word hy verkies as Streek 4 se Beampte Streeksverteenwoordiger

vanaf 1992-1995, VSVWHV Kompetisiebeampte in 1996-2009, VSVWHV Rekordsbeampte in 1994-2007, en as ‘n Senior Keurder in 2000-2007. In 2001

voltooi Hendrik die Vrystaat Beampte kursus en kwalifiseer homself as ‘n beampte. In 1994 kwalifiseer hy as ‘n SA Beampte.

Hy verwerf Vrystaat C-span Kleure in 1992 as ‘n hengelaar en in 1993 as kaptein, Vrystaat B-span Kleure in 1994-2001 as afrigter, en as bestuurder in

2003-2006. Hierna verwerf hy Vrystaat A-span Kleure as bestuurder in 2002, 2008 en 2009.

Op Nasionalevlak word hy gekies vir die SAVOF B-span in 1997 – Namibie, SAVOF A-span bestuurder in 1998 – Bulgarye, 2000 – Portugal, en 
2003 – Bulgarye. In 2004 word hy gekies as Bestuurder van die Karp Proteaspan wat deelneem aan die 2004 Wereld Kampioenskappe in Portugal.

In 2005 ontvang Hendrik ‘n 10 Jaar SAVOF Meriete Sertifikaat vir 10 Jaar se betrokkenheid by SA Kampioenskappe, asook ‘n Sertifikaat vir 10 jaar se
betrokkenheid by Provinsiale Administrasie.


SENIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

ULRICH SIRGEL (2006, 2007) 
Ulrich is gebore op 14 April 1981 in Queenstown. Hy begin in 1996 hengel as ‘n lid vanPort Rex Varswater HK. Hy verhuis na Bloemfontein en word ‘n lid van

Bloemfontein Polisie HK. Hy dien 2 Jaar as Voorsitter van Bloemfontein Polisie HK. Hy verwerf Vrystaat C-span Kleure en verteenwoordig die Vrystaat in
2004 – Grootdraaidam. In 2005 word hy gekies vir die Vrystaat wat deelneem aan die SA Kampioenskappe te Vaaldam.

Hy verwerf A-span Kleure in 2006 – Klipdrift, 2007 – Bloemhof, 2008 – Sandveld (Bloemhofdam), 2009 – Klipdriftdam, 2010 – Klipdriftdam, 2011 – Sloep

(Bloemhofdam), en 2012 – Sloep (Bloemhofdam). Tydens die 2004 en 2007 SA Kampioenskappe behaal hy ‘n 3de plek. Hy verwerf SAVOF A-span Kleure
in 2004 en 2005 en hengel in Rietspruitdam en Hardap Dam (Namibie). Tydens die 2005 toernooi, in Hardap Dam, behaal hy ‘n 3de plek.

Ulrich word gekies vir die Vrystaat Karp A-span en verteenwoordig die Vrystaat tydens die 2009 en 2010 SA Kampioenskappe. Tydens 2010 SA 
Kampioenskappe behaal hy en sy penmaat ‘n 4de plek. In 2006 – Bloemhofdam en in 2007 - Zimbabwe word Ulrich gekies vir die Protea spanne wat
deelneem aan die Drie-Nasie toernooi. Hy word in 2007 aangewys as die Vrystaat se Sportman van die Jaar.SENIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

Gert Erasmus

SENIORS: SASACC KLEURE, 2009 - 2011

Josef de Beer

MEESTERS: SASACC KLEURE

ANDREW (ANDRÉ) CLOETE (2010)

Andre is gebore op 20 Augustus 1958 in Johannesburg – Brixton. Hy begin in 1982 hengel as ‘n lid van Werksplaas HK in Bloemfontein, wat 
nou bekend is as Bloemfontein Weermag HK. Hy dien as Onder-Voorsitter van die Klub vanaf 2001-2005, en tans is hy dieSekretaris van die
Klub vanaf 2006. Op Vrystaat administratiewe vlak dien hy as Bewaringsbeampte vanaf 2008-2009, 2010-2011. Hy dien ook as die 
Kompetisiebeampte vanaf 2010-2011. In 1995 voltooi Andre die Vrystaat Beamptekursus suksesvol en bekwaam hy hom as ‘n Vrystaat Beampte.

In 2008 word hy gekies as die Afrigter vir die Vrystaat Meesters B-span, wat 3de eindig tydens die SA Kampioenskappe. Hy word gekies vir die
Vrystaat Meesters A-span in 2009 – Cilliers (Vaaldam), 2010 – Bloemhofdam, en 2011 – Bloemhofdam.

In 2009 word hy gekies vir die Meesters SASACC Span, wat aan die 2010 Drie Nasie Toernooi deelneem in Hardap Dam (Namibie). In 2010 word 
hy gekies vir SAVOF Meesters A-Span wat deelneem aan die 2011 Magte Toernooi te Bloemhofdam. Andre het ook deelgeneem aan die 2010 en
2011 Feeder Nasionaleproewe. In 2010 word hy gekies vir die Meesters Feeder span, en in 2011 word hy gekies as die Spanbestuurder van die 
SAVOF Senior Feeder span.MEESTERS: SASACC KLEURE

CR KLEYNHANS (CHARLIE) (2011)

Charlie is op 08 Februarie 1955 in Odendaalsrus gebore. Hy begin alreeds in 1965 hengel, maar sluit eers in 1991 by ‘n hengelklub (Western Holdings HK) aan.

Hy verwerf Vrystaat Senior C-span Kleure in 1995 – Trichardsfontein, 2000 – Trichardsfontein, 2001 – Rockwel en 2005. Senior B-span kleure in 
1994 – Hendrik Verwoerd, 1996 – Rietspruit, 1997 – Hartebeespoortdam, 2002 – Hartebeespoortdam, 2003 – Klipdrift, 2004 – Rietspruit, 2006 – Morgenstond,
2011 – Klipdrift en 2012 – Vaaldam. Senior A-span kleure in 1998 – Bloemhofsloep, 1999 – Trichardtsfontein. Ontwikkelingspan as afrigter in 2004 – Klipdriftdam.
Meesters A-span in 2005 – North-End Lake, 2006 – Bloemhof, 2007 – Bronkhorstspruit, 2008 – Bloemhof, 2009 – Vaaldam, 2010 & 2011 – Bloemhof. 
Afrigter van die Dames B-span in 2007 – Trichartsfontein, 2011 – Bloemhof en die Dames A-span in 2012 – Bloemhof.

Hy verwerf sy SAVOF Ontwikkelingspan Kleure as afrigter in 2005 – Bloemhofdam, SAVOF Senior B-span Kleure in 2006 – Verlatenskraal (Bloemhof)
en SAVOF Meesterspan kleure in 2008 – Jim Fouche (Vaaldam) en 2009 – Bloemhofsloep. Charlie is ook ‘n kranige “Match” hengelaar en verteenwoordig 
die Vrystaat Senior B-span in 2011 en 2012 tydens die Match SA Kampioenskappe. Hy behaal ‘n 3de (2011) en 2de (2012) individuele posisie tydens 
die SA Kampioenskappe. Na afloop van die 2010 Meesters Nasionaleproewe word Charlie verkies tot die Meesters SASACC span wat Suid-Afrika verteenwoordig
het in ‘n Drie-Nasie toernooi in Hardap Dam, Namibie. Tydens die toernooi word Charlie ook gekroon as die Kampioen Hengelaar (Victor Ludorm), en word hy
gekies vir die Drie Nasie span. Op administratiewe gebied dien hy as Voorsitter van Western Holdings HK.DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

PETRO POTAS (RSA: 1988, 1989)

(PROTEA: 1995, 1997)

Petro verwerf Vrystaat Kleure in 1986 en 1987 as hengelaar en as Kapteine van die span in 1988-1991. In 1988 verwerf sy RSA B-span Kleure en in
1989 RSA A - span Kleure. In 1990-1993 word sy gekies vir SAVOF Dames A-span as kapteine. In 1995-1997 verwerf sy Vrystaat Kleure as kapteine
van die Vrystaat B-span. In 2005 word sy gekies as kapteine vir die Protea span wat deelneem aan die Wereld Kampioenskappe in Frankryk. 
In 1997 word sy gekies as Spanbestuurder van die Protea span wat deelneem aan die Drie-Nasie Toernooi te Hardapdam, Namibie.

Vir haar prestasies word Petro in 1991 aangewys as die Vrystaat se Sportman van die jaar. Op hierdie stadium was daar nog nie ‘n toekenning as 
Sportvrou van die Jaar nie. Verdermeer, die Sportman van die Jaar was gekies uit al die verskillende fasette wat by die OVS Hengelbond geaffilieer was,
en was dit nie net Varswater Hengel nie. In 1995 word sy gekies as die Vrystaat se Sportvrou van die Jaar. Petro was ook gekies as ‘n Nasionale Keurder
vir twee termyne vanaf 1992/1993-1997/1998. Sy word ook gekies as ‘n Vrystaat Keurder vanaf 1988-1997.


Op administratiewe vlak het sy ook uitgeblink en dien sy as die Vrystaat se Publisiteitsbeampte in 1989 -1994, en as Sameroeper van die Vrystaat 
Beamptekomitee vanaf 1994-1998. Sy word ook verkies as die SAVWHV se Publisiteitsbeampte. As Publisiteitsbeampte het sy artikels geskryf vir nuusblaaie 
en hengel tydskrifte, asook ‘n Radio Program gehanteer. Vir haar werk as Publisiteitsbeampte het sy verskeie toekennings ontvang van die Hengelskrywers 
Vereniging van Suid-Afrika (HSVSA). Van die toekennings wat sy ontvang het in 1991 was as Radio Joernalis, Radio Aanbieder en Radio Nuus-skrywer van
die Jaar. In 1992 en 1993 word sy weereens gekies as Radio Joernalis van die Jaar. Petro voltooi die Vrystaat Beamptekursus en kwalifiseer haarself as ‘n OVS

Beampte in 1985, asook as ‘n SA Beampte in 1996. In 1994 ontvang sy haar OVS 7 jaar Ere-Kleure en in 1994 ontvang sy EreKleure vir 10 jaar. In 1996 
ontvang sy ook haar 10 jaar Beampte Ere-Kleure, sowel as haar 10 jaar SA Beampte Ere-Kleure. In 2005 ontvang sy SAVOF Sertifikate en toekennings vir 
11 Jaar op ‘n SAVOF Vastekomitee, 10 Jaar Provinsialebestuur, 21 Jaar deelnames aan SA Kampioenskappe en 20 Jaar Nasionale Kampioenskappe as ‘n Beampte.


DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

DOLLY STRAUSS (RSA: 1982, 1983,1985, 1986, 1987, 1988)

(PROTEA: 1995)

Doly sluit in 1974 by Hoopstad Hengel Klub. In 1978 neem sy deel aan die Vrystaat Senior proewe, en word gekies vir die senior B-span. Sy verteenwoordig

Vrystaat teen Natal. In 1997 verhuis sy na Bothaville en sluit by L.M. Hengelklub aan. In 1981 verhuis sy na Welkom en sluit by Werda Hengelklub aan.

In 1981 neem sy die eerste keer deel aan Vrystaat Dames Proewe. Sy verwerf A- span Kleure in 1982 – 1997 en B-span Kleure in 1998. In 1982-1984 verwerf sy

RSA B-span Kleure en in 1986-1988 verwerf sy RSA A-span Kleure. In 1989, 1990, 1994, 1995 en 1997 verwerf sy SAVOF A-span Kleure en in 1992 en 1993

verwerf sy SAVOF B-span Kleure. Tydens die 1988 RSA Toer behaal sy ‘n 1ste plek (victrix ludorm). Dolly word ook gekies as ‘n Vrystaat Keurder vanaf
1992-1998. Sy het ook op die klubbestuur van LM Hengelklub en Werda HK gedien. In 1990 word sy vereer met 10 Jaar Vrystaat Ere-Kleure, en in 1994 word sy

aangewys as die Vrystaat se Sportvrou van die Jaar.


DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

SANET HALL (1996, 1997, 1998, 2000)

Sanet is gebore op 19 Junie 1965 in Vereniging. Sy begin in 1991 hengel en sluit by TaaibosHK aan.Sy verwerf Vrystaat A-span Kleure en verteenwoordig die 
Vrystaat tydens SA Kampioenskappe in 1993 - Giyani, 1994 - Oberon (Hartebeespoortdam), 1995 – Rietspruitdam, 1996 – Oranjeville,
1997 – All emanskraaldam, 1998 – Bierman, 1999 – Noord-Einde Meer, en 2000 – Bronkhorstspruit. In 1995 behaal sy ‘n 1ste plek (victrix ludorm). 
In 1994 word sy gekies vir die SAVOF B-span en in 1995 word sy gekies vir die SAVOF A-span. In 1996 word sy gekies vir die Proteaspan, wat deelneem aan
die Drie-Nasie Toernooi te Rockwel dam, Rustenburg. Tydens die toernooi behaal sy ‘n 1ste plek (victrix ludorm). Sanet word ook gekies vir die Protea spanne
wat deelneem aan die Wereld Kampioenskappe in 1997 - Penacova Portugal, 1998 - Pontedera Italië, en in 2000 - Firenze Italië. Tydens die 2000 Wereld Spele 
behaal sy ‘n algehele 29ste posisie. Vir haar prestasies as ‘n hengelaar word sy in 1996, 1997 en 2000 aangewys as die Vrystaat se Sportvrou van die Jaar.


DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

MAXIE VISSER (1997, 2000)

Maxie is gebore op 16 Augustus 1954 in Standerton. Sy begin in 1987 hengel en word ‘n lid van Bethlehem Hengelaars Vereniging. Later verhuis die

Visser familie na Vereniging en word hulle lede van Lethabo HK. Sy verwerf Vrystaat A-span Kleure en verteenwoordig Vrystaat tydens

SA Kampioenskappe in 1988 - Arnotdam, 1989 - Bloemhof, 1990 - Bruwer (Vaaldam), 1991 - Kalkfonteindam, 1992 - Woodstock,
1993 - Hudson Ntsanwisedam, 1994 - Oberon Hartebeespoortdam, 1996 – Oranjevil e, 1997 – Allemanskraaldam, 1998 – Bierman, 
1999 – Noord-Einde Meer, 2000 - Bronkhorstspruit, en 2001 - Klipdriftdam. In hierdie tyd verwerf Maxie een keer RSA Kleure, en by verskeie geleenthede

SAVOF B- & A-span Kleure. In 1997 verwerf Maxie Protea Kleure en verteenwoordig sy Suid-Afrika by die Wereld Kampioenskappe in Portugal. In 2000

word sy gekies vir die Protea span en verteenwoordig Suid-Afrika in ‘n Drie Nasie Toernooi te Bloemhofdam. Vir haar prestasies as ‘n hengelaar word sy in
2000 aangewys as die Vrystaat se Sportvrou van die Jaar.


DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

MAGRIET SHEPPARD (1997)

Magriet is gebore op 6 Desember 1940. Sy begin in 1990 hengel en word ‘n lid van Harvinia HK. Sy verwerf Vrystaat Dames A-span Kleure en verteenwoordig
die Vrystaat tydens SA Kampioenskappe in 1994 - Oberon (Hartebeespoortdam), 1995 – Rietspruitdam, 1996 – Oranjeville, 1997 – Allemanskraaldam,
en 1998 – Bierman. Tydens die 1998 SA Kampioenskappe behaal sy ‘n 2de plek. In 1996 verwerf sy SAVOF A-span Kleure en in 1997 word sy gekies vir die

Protea span wat deelneem aan ‘n Drie-Nasie Toernooi te Hard-ap Dam, in Namibie.


DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

LEONA FRASER (1998, 1999)

Leona is gebore op 24 Desember 1961 in Welkom. Sy begin in 1993 hengel en word ‘n lid van Harvinia HK. Sy verwerf Vrystaat B-span Kleure in

1995 – Allemanskraaldam. Sy verwerf A-span Kleure en verteenwoordig die Vrystaat by die SA Kampioenskappe in 1996 - Oranjeville (Vaaldam), 
1997 – Allemanskraaldam, en 1998 - Bierman (Vaaldam). Tydens die 1997 SA Kampioenskappe te Allemanskraaldam behaal sy ‘n 1ste Plek (victrix ludorm).

In 1998 word sy gekies vir die Protea span wat Suid-Afrika verteenwoordig in ‘n Drie-Nasie Toernooi teen Namibie en Zimbabwe. In 1999 word sy weer gekies

vir die Protea span wat deelneem aan die Drie-Nasie Toernooi te Klipdriftdam.


DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

NERINA SILLANDS (1998)

Nerina is gebore op 15 Februarie 1968 in Orkney. Sy begin in 1992 hengel en sluit by Wesselsbron HK aan. Later verhuis hulle gesin en sluit sy by Western

Holdings HK aan. Tydens haar tyd by Western Holdings word sy ook verkies tot die bestuur van die Klub. Sy verwerf haar Vrystaat B-span Kleure en verteenwoordig
die Vrystaat tydens die 1996 SA Kampioenskappe te Allemanskraaldam. Sy verteenwoordig ook die Vrystaat B-span in 2001 – Spitskopdam en 
2004 – Verlatenskraal (Bloemhofdam). Sy verwerf A-span Kleure en verteenwoordig die Vrystaat tydens SA Kampioenskappe in 1997 – Allemanskraaldam, 
1998 – Bierman, en 1999 – Noord-Einde Tydens die 1998 en 2001 SA Kampioenskappe behaal sy ‘n 2de plek. In 1998 verwerf sy SAVOF A-span Kleure en 
verteenwoordig Suid-Afrika by Thompsondam (Klerksdorp) en Masuna, Zimbabwe. In 1998 word sy vir die Protea span verkies wat Suid-Afrika verteenwoordig
tydens die 5de Dames Wêreld Kampioenskappe in Italië.


DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

JEANETTE DE BEER (1998)

Jeanette is gebore op 08 November 1961 in Bloemfontein. Sy begin hengel in 1995 en sluit by Grootvlei HK aan. Sy word gekies vir die Vrystaat Dames A-span wat
deelneem aan die SA Kampioenskappe te Allemanskraaldam in 1997. Na afloop van die Nasionaleproewe word sy gekies vir die Protea span wat Suid-Afrika in
Namibie verteenwoordig in Namibie, tydens ’n Drie-Nasie Toernooi teen Namibie en Zimbabwe in 1998.

Tydens die Toernooi behaal sy ’n 1ste plek (Victrix Ludorm).DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

Elaine v Rooyen (1998)DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

HESTER DUVENHAGE (1995, 1998, 2000)

Hester is gebore op 15 Julie 1958 in Bloemfontein. Sy begin in 1987 hengel en sluit aan by SWAWEK HK in Windhoek, en word gekies as sekretaresse van

die Klub. In 1989 verhuis hulle na Kimberly en sluit sy aan by ‘n hengelklub. In 1996 verhuis sy na Bloemfontein en sluit by Bloemfontein Weermag HK aan.

In 1987 word sy gekies vir Suid-Wes Afrika, wat vir die eerste keer deelneem aan die SA Kampioenskappe in die Republiek. In 1988 verteenwoordig sy weereens

SWA by die SA Kampioenskappe. In 1989-1996 verwerf sy Griekwa Kleure. In 1997-2001 word sy gekies vir die Vrystaat A-span. In 1998 word sy aangewys as

die SA Kampioene (Victrix Ludorm) te Bierman, Vaaldam. In 1995 word sy gekies vir die Proteaspan wat deelneem aan ‘n Drie-Nasie Toernooi in Hardap Dam,
Namibie. Sy volg dit op met Protea Kleaure in 1999 – Romenie en 2000 – Bloemhofdam.


DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

ANSIE KAPP (1999, 2000, 2001)

Ansie is gebore op 14 September 1960 in Vanderbijlpark. Sy begin kompeterend hengel toe sy in 1989 aansluit by Harvinia HK. Sy verwerf Vrystaat B-span Kleure en

verteenwoordig die Vrystaat tydens die 1996 SA Kampioenskappe te Allemanskraaldam. Hierna verwerf sy A-span Kleure vanaf 1997-2006 en weer vanaf 
2009-2012 en verteenwoordig die Vrystaat tydens SA Kampioenskappe; 1997 – Allemanskraaldam, 1998 – Biermans (Vaaldam), 1999 – Noord-Einde Meer,
2000 – Bronhorstspruit, 2001– Klipdriftdam, 2002 – Biermans (Vaaldam), 2003 – Rochwel dam (Rustenburg), 2004 – Moolmans (Vaaldam), 
2005 – Moolmans (Vaaldam), 2006 – Bloemhofsloep, 2009 – Volstruisbaai (Bloemhofdam), 2010 (SA’s word gekanseleer agv baie reen), 
2011 – Bloemhofsloep en 2012 – Bloemhofsloep. Tydens die 1997 SA’s behaal sy ‘n 3de individuele posisie. Sy verwerf SAVOF A-span Kleure in 
1998 (Klerksdorpdam en toer na Zimbabwe), 2002 (Morgestonddam) en 2004 (Verlatenskraal, Bloemhofdam). Sy verwerf Protea Kleure in 1999
(Wereld Kampioenskappe, Romenie), 2000 (Bloemhofdam, Tri-Nations) en 2001 (Hard-ap dam, Namibie – Tri-Nations).

Ansie word in 2002 aangewys as die Vrystaat se Sportvrou van die Jaar. In 1999 ontvang sy ook die Sportster toekenning van Virginia se Publisiteits Vereniging,

en in 2005 kry sy ‘n SAVOF Toekenning vir 10 jaar se deelnames aan SA Kampioenskappe.DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

ELSABé BOTHA (1999, 2001)

Elsabé is in 1961 gebore in Bloemfontein. Sy begin in 1995 hengel en sluit by Harvinia HK aan en bly ‘n lid van die klub tot 2006. Tydens hierdie tydperk word sy
verkies as die Tesourier van die klub. In 2006 sluit sy by Werda HK aan en dien ook as die Tesourier van die klub tot vandag toe. Sy verwerf Vrystaat Dames B-span
Kleure in 1996 en verteenwoordig die Vrystaat tydens ‘n SA Kampioenskappe te Allemanskraaldam. Tydens die SA Kampioenskappe behaal sy ‘n 2de individuele plek.
Hierna verwerf sy Dames A-span Kleure in 1997 – Allemanskraaldam, 1998 – Biermans, 1999 – Noord-Einde Meer, 2000 – Bronkhorstspruit, 2001- Klipdriftdam, 
2003 – Rockwel en 2004 – Moolmans. Sy verwerf Protea Kleure in 1999 – Klipdriftdam en in 2001 – Hardap Dam (Namibie), waartydens sy Suid-Afrika 
verteenwoordig in Drie-Nasie toernooie teen Namibie en Zimbabwe. Tydens die 1999 Drie-Nasie toernooi behaal sy ‘n 3de individuele posisie.DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

Petro Barnard (2000)


DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

ANNANETTA JOHANNA CRONJE (2000)

Nanet is gebore op 20 September 1944. Sy begin in 1989 hengel en sluit by Taaibos HK aan. Sy verwerf Vrystaat B-span Kleure in 1992 en A-span Kleure in 
1993 - Hudson Ntsanwisedam, 1994 - Oberon Hartebeespoortdam, 1995 – Rietspruitdam, 1996 – Oranjeville, 1997 – Allemanskraaldam, 
1998 – Bierman, 1999 – Noord-Einde Meer, en 2000 - Bronkhorstspruit. Sy word na afloop van die 1999 Nasionale Proewe vir die Protea span gekies en

verteenwoordig Suid-Afrika by die 2000 Wereld Spele in Florence (Arno Rivier), Italie.DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

MELISSA MARITZ (2001, 2005)

Melissa is gebore op 17 November 1982 in Virginia. Sy begin in 1994 hengel en word ‘n lid van Harvinia HK. Melissa verwerf Vrystaat Junior B - span Kleure in 
1999 en neem deel aan die 1999 Junior SA Kampioenskappe in Rustfonteindam. Sy verwerf Dames A-span Kleure en neem deel aan die SA Kampioenskappe
in 2001 – Klipdriftdam, 2002 - Bierman (Vaaldam), 2003 – Rockwel , 2004 - Moolmans (Vaaldam), 2006 – Klipdriftdam, 2007– Bloemhof, en 
2008 - Volstruisbaai (Bloemhof). Sy behaal ‘n 2de plek tydens die 2007 en 2008 SA Kampioenskappe. In 2004 behaal sy ‘n 1ste plek (victrix ludorm).

Sy verwerf Protea Kleure en verteenwoordig Suid-Afrika in die Drie-Nasie Toernooi te Hard-ap Dam in Namibie in 2001, sowel as in 2005. Tydens die 2005
Toernooi behaal sy ‘n 2de plek. Vir haar prestasies word sy in 2005 as die Vrystaat Sportvrou van die Jaar aangewys.


DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

ES KLEYNHANS (2003, 2010, 2011)

Elsa is gebore op 14 Februarie 1959 in Bloemfontein. Sy sluit in 1991 by Western Holdings HK aan en dien sedertdien verskeie kere op die bestuur van
die klub as Sekretaresse. Sy word ook by verskeie geleenthede verkies as die Sekretaresse van die VSVOV Dames, Juniors en Beampte Vastekomitees. 
Tans is sy die Sekretaresse van die VSVOV, asook Sekretaresse van die SAVOF Dameskomitee. Elsa het onmiddelik ‘n impak gehad as hengelaar en
verwerf Vrystaat B-span Kleure in 1997 – Leeuwpan, 1995 – Klipdriftdam, 1996 – Bloemhofdam, en Vrystaat A-span Kleure in 1993 - Hudson 
Ntsanwisedam Giyani, 1994 - Oberon (Hartebeespoortdam), 1995 – Rietspruitdam, 1996 - Oranjeville (Vaaldam), 1998 - Bierman (Vaaldam),
1999 - North-End Lake, 2000 – Bronkhortspruit, 2001 – Klipdriftdam, 2002 - Bierman (Vaaldam), 2003 – Rockwel , 2004 - Moolmans (Vaaldam),
2007 – Klipdriftdam, 2008 - Volstruisbaai (Bloemhof), 2009 - Bloemhof, 2010 – Bloemhofsloep, 2011 – Bloemhofsloep. Elsa verwerf ook Vrystaat Kleure
as deel van die spanbestuur vir die Meesters B-span, 2009 –  Vaaldam; Meesters A-span, 2010 – Bloemhofsloep; Senior B-span, 2010 – Klipdriftdam, 
en vir die Senior B-span; 2011 - Jackie Leonard (Vaaldam). Tydens haar deelnames aan SA Kampioenskappe behaal sy ‘n 2de plek tydens

die 2006 SA Kampioenskappe, en ‘n 1ste plek tydens die 2012 SA Kampioenskappe. Sy verwerf SAVOF Ontwikkelingspan Kleure in 1997 teen ‘n Duitse
Toerspan (Wilkensendam, Klerksdorp), en SAVOF B-span Kleure in 1994, 1996, en SAVOF A-span Kleure in 1995, 1998-2003, 2008 en 2009.

In 2003 word Elsa verkies vir die Proteaspan wat deelneem aan die Wereld Kampioenskappe in Engeland. Elsa is ook ‘n kranige “Match” hengelaar en 
verteenwoordig die Vrystaat A-span tydens die Dames “Match” SA Kampioenskappe in 2008 – Lethabo, en 2009-2012 te Bamboesspruit (Bloemhofdam). 
Tydens die 2012 SA Kampioenskappe behaal sy ‘n 2de individuele plek. Sy word verkies vir die Protea “Match” Damesspan wat deelneem aan die 2010

Wereld Kampioenskappe in Suid-Afrika te Bamboesspruit (Bloemhofdam), en aan die 2011 Wereld Spele in Firenze, Italie. Vir haar prestasies is Elsa verkies
as die VSVOV Dames Sportvrou van die Jaar vir die “Match” faset in 2010 en 2011.


DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

SUSAN VAN DEN BERG (2004)

Susan is gebore op 20 Augustus 1967 in Virginia. Sy begin in 1993 hengel en word ‘n lid van Harvinia HK. Sy word ook verkies as sekretaresse van die Klub.

Sy verwerf Vrystaat A-span Kleure in 1993 - Hudson Ntsanwisedam, 1994 - Oberon Hartebeespoortdam, 1995 – Rietspruitdam, 2000 - Bronkhorstspruit,
en 2001 – Klipdriftdam, 2002 - Bierman (Vaaldam), 2003 – Rockwel , 2004 - Moolmans (Vaaldam), en 2005 – Bloemhofdam. In 1996 verhuis Susan na 
die Oostelike Provinsie en verteenwoordig OP tydens SA Kampioenskappe in 1997 – Allemanskraaldam, en 1998 – Bierman. Susan word gekies vir die 
SAVOF Dames A-span in 2002-2003. In 2004 word sy gekies vir die Protea span wat deelneem aan die Drie-Nasie toernooi in Hardap Dam, Namibie. 
Tydens die toernooi behaal sy ‘n 1ste plek (victrix ludorm). Sy word toe gekies vir die Drie-Nasie span wat deelneem in Bloemhofdam.

In 2004 word sy aangewys as die Vrystaat se Sportvrou van die Jaar.


DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

LIZELLE JANSEN (2010, 2011)

Lizelle is gebore op 10 Junie 1973 in Beaufort-Wes. Sy begin hengel in 1995 en sluit by Freddies HK aan. Sy word verkies as Vise-Voorsitter van die Klub
in 2005-2006, en dien as Voorsitter van die Klub vanaf 2006 tot en met vandag. Op Vrystaat vlak word sy verkies as die VSVOV Registerbeampte vanaf
2007-2009. Sy verwerf Vrystaat B-span Kleure in 2007 – Trichardtsfontein, 2008 – Bloemhof, 2011 – Bloemhof en in 2012 – Bloemhof as afrigter. 
Sy verwerf A-span kleure in 2009 – Volstruisbaai (Bloemhof) en in 2010 (SA’s word gekansel eer agv te veel reen en vloede). In 2010 word sy gekies as
Bestuurder van die Senior C-span wat deelneem aan die SA Kampioenskappe te Allemanskraaldam, die span behaal ‘n 3de plek.

In 2008 verwerf sy SAVOF B-span Kleure en tydens die SAVOF toer (Bloemhof) behaal sy ‘n 1ste plek. Lizelle het ook ‘n passie ontwikkel vir Karp Hengel 
en word gekies as die Spanbestuurder vir die Vrystaat B-span in 2010 en 2011, en as Spanbestuurder van die A-span in 2012. Tydens genoemde 
SA Kampioenskappe behaal die spanne ‘n 2de, 3de en 2de plek onderskeidelik. Haar grootste passie is egter “Match” hengel, en met die brandende 
begeerte om Protea Kleure te verwerf, wy sy al haar energie en tyd daaraan. Sy verwerf haar Vrystaat A-span Kleure in 2008-2011. Tydens die SA 
Kampioenskappe behaal die Vrystaat span ‘n 2de plek in 2010 en ‘n 1ste plek in 2011. Sy behaal ook ‘n 3de plek tydens die 2010 SA Kampioenskappe,
en ‘n 1ste plek (victrix ludorm) tydens die 2009 en 2011 SA Kampioenskappe. Sy word gekies vir die Proteaspan wat Suid-Afrika verteenwoordig 
tydens die 2010 Wereld Kampioenskappe in Suid-Afrika (Bloemhofdam), asook in 2011 in Italie.

Vir haar prestasies word sy aangewys as die Vrystaat se Sportvrou “Match” van die Jaar in 2010.


DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

CAROL SNYMAN (2011)

Carol is gebore op 09 Augustus 1964 in Sasolburg. Sy sluit in 2003 aan by Lethabo HK. Op administratiewe vlak word sy verkies as die sekretaresse van die

klub, asook as Sameroeper van die Vrystaat Dameskomitee. Sy verwerf Vrystaat Dames B-span Kleure in 2005 – Klipdriftdam en in 2006 – Bloemhof. 
Sy verwerf Dames A-span kleure in 2007 – Klipdriftdam, 2008 – Bloemhof, 2009 – Volstruisbaai (Bloemhofdam), 2010 (SA’s word gekanseleer agv baie reen),
2011 – Bloemhofsloep en 2012 – Bloemhofsloep. Tydens die 2011 SA Kampioenskappe behaal sy ‘n 2de individuele posisie. Sy verwerf SAVOF Dames B-span
Kleure in 2006 en SAVOF Dames A-span Kleure vanaf 2007-2009. In 2010 begin Carol met “Match Angling” en verwerf sy Vrystaat Kleure in 2010-2012.

In 2011 verwerf sy haar Protea Kleure en verteenwoordig Suid-Afrika tydens die Wereld Spele in Firenze (Italie). Sy behaal ‘n 2de plek tydens die 2de van die

Spele. In 2006, 2009 en 2010 word sy aangewys as die Vrystaat se Sportvrou van die Jaar.


DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

YOLANDI ERASMUS (2003)

Yolandi is gebore op 20 Februarie 1979 in Bloemfontein. Sy begin in 1999 hengel, en sluit by Swerwers HK aan. Sy verwerf Vrystaat B-span Kleure in

2001 – Spitkopdam. Tydens die 2001SA Kampioenskappe behaal sy ‘n 1ste plek (victrix ludorm). Sy verwerf A-span Kleure in 2002 - Bierman

(Vaaldam), 2003 – Rockwel , 2004 - Moolmans (Vaaldam), en 2005 - Moolmans (Vaaldam). In 2002 verwerf sy SAVOF B-span kleure en neem deel
aan die SAVOF Toernooi te Amsterdam. In 2003 word sy gekies vir die Protea span, wat deelneem aan die Drie-Nasie Toernooi te Zimbabwe. 
Na afloop van die Toernooi word sy gekies vir die DrieNasie span. In 2003 word sy aangewys as die Vrystaat se Sportvrou van die Jaar.


DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

Sandra Breedt (2001, 2002, 2003, 2004)

Sandra is gebore op 20 April 1966 in Sasolburg. Sy begin in 1999 hengel en sluit by Sonskyn HK aan. Tans is sy ‘n lid van Reho HK. Tydens haar tyd by
Sonskyn HK dien sy as Sekretaresse en Tesouriere van die Klub. Sy tree ook op as ‘n Vrystaat Keurder vir 6 jaar. Sy verwerf Vrystaat A-span kleure in

2000 – Bronkhortspruit, 2001 – Klipdriftdam, 2002 - Bierman (Vaaldam), 2003– Rockwel , 2004 - Moolmans (Vaaldam), 2005 – Klipdriftdam, 
2006 – Volstruis-baai (Bloemhofdam), 2007 – Klipdriftdam, 2008 - Volstruisbaai (Bloemhof), 2009 - Bloemhofsloep, en 2010 – Bloemhofsloep.

In 2000 behaal sy ‘n 3de plek tydens die SA Kampioenskappe te Bronkhorstspruit, en ‘n 1ste plek (victrix ludorm) tydens die 2002
SA Kampioenskappe te Biermans (Vaaldam). In 2007 verwerf sy A-span Kleure vir “Match” hengel. In 2006 verwerf sy SAVOF A-span Kleure en 
verteenwoordig Suid-Afrika in Namibie. Sy verwerf Protea Kleure in 2001 – Kroasie, 2003 - Engeland en 2004 – Bulgarye en verteenwoordig Suid-Afrika
tydens die Wereld Kampioenskappe. Sy word ook gekies vir die 2003 Protea span wat deelneem aan die Drie-Nasie Toernooi te Verlatenskraal (Bloemhofdam).
Tydens die Toernooi behaal sy ‘n 2de plek. Vir haar prestasies word sy aangewys as die Vrystaat se 2003 Sportvrou van die Jaar.DAMES: PROTEA KLEURE 1994 - 2011

Lalie Mulder

DAMES: RSA KLEURE


JOHNEL GINSBURG (1998)

Johnel is gebore op 23 Mei 1956. Sy begin in 1982 hengel en word ‘n lid van Werda HK vanaf 1982-1989. Hierna sluit sy aan by Harvinia HK vanaf 1990-1991.

Sy verwerf A-span Kleure in 1985 – Hartebeespoortdam, 1986 – Rietspruit, 1987 – Bruwer (Vaaldam), 1988 – Arnot, en 1989 – Bloemhofdam.

Sy verwerf RSA A-span Kleure in 1986 en RSA B-span Kleure in 1987.JUNIOR: SPRINGBOK KLEURE, 1951-1993

GIDEON PEENS (1990)

Gideon is bore op 14 April 1973 in Parys. Hy word ‘n lid van Midlands HK in 1983. Tans is hy ‘n lid van Taaibos HK. Hy word gekies vir die Vrystaat Junior

A-span en verteenwoordig die Vrystaat in 1988-1990 by die Junior SA Kampioenskappe. Na afloop van die 1990 SA Kampioenskappe word hy

gekies vir die Junior Springbokspan, wat ‘n toer na Duitsland onderneem vanaf 18 Augustus 1990 tot 03 September 1990.JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

PIERRÉ JACQUES CRONJÉ (1997)

Jacques is gebore op 17 Agustus 1980 in Sasolburg. Hy begin sy hengel oopbaan in 1990 toe hy by Taaibos HK aansluit. Hy verteenwoordig die Vrystaat 
Junior A-span in 1996 - Grootdraai Dam en in 1997 - Queenstown. Hy verwerf sy Junior Protea Kleure in 1997 en verteenwoordig Suid-Afrika, in ‘n Drie-Nasie
Toernooi, te Hard-ap Dam in Namibie.


WAYNE VERMEULEN (1999)

Hy begin in 1995 hengel en word ‘n lid van Bloemfontein Weermag HK. Hy verwerf Vrystaat Junior A-span Kleure in 1998 - Biermans (Vaaldam),
en 1999 - Cilliers (Vaaldam). Hy word gekies vir Junior Protea span wat deelneem aan die 1999 Junior Wereld Kampioenskappe in Portugal.JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

JAN DANIEL VISSER (1999)

Jan-Daniel is gebore op 20 Desember 1982 in Bethlehem. Hy begin in 1988 hengel en word ‘n lid van Bethlehem Hengelaars Vereeniging.

Hy verwerf Junior A-span Kleure en verteen Vrystaat in 1997 – Queenstown, 1998 – Bierman (Vaaldam), 1999 – Cilliers (Vaaldam) en
2000 – Bronkhorstspruit. In 1998 is hy die individuele wenner (Victor Ludorm) by Bierman. In 1999 word hy gekies vir die Junior Protea Span
wat deelneem aan die Wereld Kampioenskappe in Portugal.

THEO KLEYNHANS (1999)

Theo is gebore op 14 Oktober 1981 in Welkom. Hy begin in 1991 hengel en word ‘n lid van Western Holdings HK. Hy verwerf Vrystaat Junior B-span

Kleure in 1994, en Junior A-span Kleure in 1995 - Grootdraaidam, 1996 – Queenstown, 1997 - Klipdriftdam, 1998 - Biermans (Vaaldam),

en 1999 - Cil iers (Vaaldam). Hy word gekies vir Junior Protea span wat deelneem aan die 1999 Junior Wereld Kampioenskappe in Portugal.


JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

FRIKKIE HALL (1999)

Hy word gekies vir Junior Protea span, Spanbestuurder, wat deelneem aan die 1999 Junior Wereld Kampioenskappe in Portugal.

HUGO KLEYNHANS (2000)

Hugo word gebore op 16 Augustus 1983 in Welkom. In 1991 word hy lid van Western Holdings HK. In 1995 verwerf hy Junior B-span

Kleure. Hierna word hy gekies vir die Junior A-span en verteenwoordig hy die Vrystaat in 1996 - Grootdraai, 1997 – Queenstown, 1998 – Bierman

(Vaaldam), 1999 – Cilliers (Vaaldam), en in 2000 – Bronkhorstspruit. In 2000 word hy gekies vir die Junior Protea span wat deelneem aan die
Wereld Kampioenskappe in Italie. In 2000 word hy aangewys as die Vrystaat se Junior van die Jaar.


JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

EVAN DE BEER (2003, 2005, 2006, 2007, 2008)

Evan is gebore op 10 Mei 1974 in Welkom. Op 2 jarige ouderdom, In 1976, word hy ‘n lid van Western Holdings HK. Later in sy hengel loopbaan 
word hy verkies as Sameroeper van die VSVOV Juniorkomitte, asook as ‘n Vrystaat Junior keurder. Hy word ook op SAVOF vlak verkies as Sekretaris
van die Juniorkomitee en as ‘n Nasionalekeurder by die Juniorkomitee. Hy verwerf Vrystaat Junior A-span Kleure vanaf 1987-1991.
In hierdie tydperk verwerf hy in 1990 RSA Kleure en in 1991 Junior SAVOF B-span Kleure. Hy word ook gekies vir die Vrystaat Senior A-span in 
1997 – Roodekoppiesdam en 1998 – Bloemhofsloep. Hierna word hy verkies as die Bestuurder van die Vrystaat Junior B-span vanaf 1998-2002. 
In hierdie tydperk wen die Junior B-span die SA Kampioenskappe 5 jaar agtereenvolgens. Hy word toe verkies as die Bestuurder van die Vrystaat 
Junior A-span vanaf 2003-2008. Voortspruitend uit sy deelnames aan Junior SA Kampioenskappe word Evan gekies as die Bestuurder van die 
SAVOF Junior B-span vanaf 1999-2002, en as Bestuurder van die SAVOF Junior A-span in 2004. Verdermeer word hy ook gekies as die Bestuurder
van die SAVOF Junior Uitnodigingspan in 2002, en as Bestuurder van die SAVOF Jonge Damesspan in 2007-2008.

Vir sy volgehoue prestasies as Bestuurder van Junior spanne, verwerf Evan Protea Kleure as Bestuurder van Junior Protea spanne in 2005-2008 vir
deelnames aan Drie-Nasie Toernooie. Na afloop van die Toernooie word hy verkies as die Bestuurder van die Drie-Nasie Junior Span in 2006-2008.JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

JOHAN MARAIS BEKKER (“Match” 2006, 2007, 2008, 2009,2010)

(Oewer 2008)

Johan word gebore op 27 Januarie 1993 in Kroonstad. Hy begin in 2005 hengel en word ‘n lid van Heckroodpark HK. Tans is hy ‘n lid van Werda HK.

Hy verwerf Junior B-span Kleure en verteenwoordig die Vrystaat tydens SA Kampioenskappe in 2005 – Bloemhofdam en 2006 – Trichardtsfonteindam.
Hy verwerf Junior A-Span kleure in 2007 – Bloemhof, 2008 – Bloemhof, 2009 – Vaaldam, 2010 - Bloemhof en 2011 – Bloemhof. Tydens hierdie tydperk
registreer hy ook twee SA Rekords; baber – 17.72 Kg en Karp – 10.150 Kg. In 2007 behaal hy ‘n 3de plek en word hy ook gekies vir die SAVOF B-span in

2007. In 2008 word hy gekies vir die Junior Protea span wat deelneem aan die Drie-Nasie Toernooi in Zimbabwe. Tydens die Toernooi behaal hy ‘n 3de
plek en word hy gekies vir die Drie-Nasie span. Johan begin ook fokus op Karp Hengel en verwerf Vrystaat B-span kleure in 2009 en Vrystaat A-span Kleure
in 2010 en 2011. Tydens die 2009 SA Kampioenskappe behaal hy en sy penmaat (WS Nel) ‘n 2de plek. Hulle word ook gekies vir die SAVOF A-span in 2011.

In 2006 begin Johan hom ook toespits op “Match” hengel en verwerf hy Junior A-span Kleure, en verteenwoordig hy die Vrystaat tydens die 2007-2010 Junior

“Match” SA Kampioenskappe. Tydens die SA Kampioenskappe behaal hy ‘n 3de plek in 2009 en 2010, en ‘n 1ste plek (victor ludorm) tydens die 2007 en 2008 SA

Kampioenskappe. Hy stel ook ‘n SA Junior Rekord op vir die swaarste sak (90.45Kg) in “Match” hengel. Hy word gekies vir die Senior “Match” SAVOF A-span
in 2010 en vir die Junior “Match” SAVOF A-span in 2011. Tydens die Senior 2010 SAVOF toernooi behaal hy ‘n 2de plek en tydens die Juniors SAVOF toernooi
behaal hy ‘n 1ste plek (victor ludorm). Vir sy prestasies as ‘n “Match” hengelaar verwerf hy o/16 Protea Kleure en verteenwoordig hy Suid-Afrika in 
2006 – Portugal en in 2007 Chegiese Republiek. Hy word gekies vir die o/18 Protea span en verteenwoordig Suid-Afrika in 2008 - Belgie en in 
2010 – Italie. In 2009 word hy verkies vir die o/21 Protea span. Tydens die 2010 Wereld Kampioenskappe wen hy sy sone tydens een van die hengeldae.

Vir sy prestasies word Johan aangewys as die Vrystaat se Junior van die Jaar vir Oewerhengel in 2010 en vir die Junior “Match” Hengelaar van die Jaar vir 
2007 - 2010.JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

OCKERT SCHOONRAAD (2003, 2004, 2005)

Ockert is gebore op 19 Maart 1987. Hy begin in 2001 hengel en word ‘n lid van Sonskyn HK. Hy verwerf Vrystaat Junior A-span Kleure in
2002 – Trichardtsfontein, 2003 – Moolmans (Vaaldam), en 2004 – Klipdriftdam. Hy verwerf Junior Protea Kleure en verteenwoordig Suid-Afrika
tydens Drie-Nasie Toernooie in 2004 – Hard-ap Dam (Namibie), 2004 – Rietspruitdam, en 2005 – Hard-ap Dam (Namibie). Tydens die 2004 
Toernooi behaal hy ‘n 1ste plek (victor ludorm). Hy verwerf Drie-Nasie Kleure en behaal ‘n 3de plek in Verlatenskraal (Bloemhofdam).

Vir sy prestasies word hy aangewys as die Vrystaat se Junior van die Jaar vir 2003.JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

Jan Tolmay (2006, 2007, 2008)

Jan is gebore op 20 Januarie 1988 in Bloemfontein. Hy begin in 2002 hengel en word ‘n lid van Alpha HK Hy word gekies vir die Junior B-span

in 2003 – Bajadam (Bronkhortspruit), en vir die Junior A-span in 2004 – Klipdriftdam, 2005 – Bloemhofdam, 2006 – Klipdriftdam en 2007 – Bloemhof. 
Hy verwerf Senior A-span Kleure in 2008 - Sandveld (Bloemhofdam), 2009 – Klipdriftdam, 2010 – Klipdriftdam, en 2011 - Sloep (Bloemhofdam). 
Tydens die 2010 Senior SA Kampioenskappe behaal hy ‘n 2de plek. Na deelnames aan Junior en Senior Nasionale Proewes word Jan gekies vir die

Junior Protea Span, wat Suid-Afrika verteenwoordig tydens ‘n Drie-Nasie Toernooi in 2006 – Zimbabwe, 2007 – Bloemhof, en 2008 Bloemhof.
Tydens die toernooie behaal hy ‘n 2de plek in 2007 en ‘n 1ste plek in 2008. Na afloop van die toernooie word hy gekies vir die Drie-Nasie Spanne
in 2006, 2007 en 2008. In 2010 word hy gekies vir die Senior SAVOF A-Span wat deelneem teen Namibie in Hard-ap Dam. Jan word ook gekies vir 
die Vrystaat Karpspan wat deelneem aan die SA Kampioenskappe in 2010-2012. In 2011 behaal hy en sy hengelmaat (Wessel Fouche) ‘n

2de plek tydens die SA Karp Kampioenskappe. In 2011 word hy gekies vir die SAVOF A-span. Jan word in 2012 gekies vir die Proteaspan, wat Suid-Afrika

gaan verteenwoordig tydens die 2012 Wereld Karp Kampioenskappe in Romenie. Vir sy prestasies word Jan in 2007 en 2008 verkies as die Vrystaat se 
Junior van die Jaar, en in 2011 word hy gekies as die Vrystaat se Sportman van die Jaar.


JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

WS NEL (2009)

WS is gebore op 11 Desember 1993 in Bloemfontein. Hy sluit by Bloemfontein Polisie HK aan. Hy verwerf Vrystaat Junior A-span Kleure en verteenwoordig
die Vrystaat tydens SA Kampioenskappe in 2005 – Verlatenskraal, 2006 – Klipdriftdam, 2007 – Bloemhofdam, 2008 – Bloemhofdam, 2009 – Biermans
(Vaaldam), 2010 – Bloemhofdam (Sloep), 2011 – Verlatenskraal (Bloemhofdam). Hy behaal ‘n 3de plek tydens die 2010 SA Kampioenskappe, en ‘n 
2de plek tydens die 2011 SA Kampioenskappe. Hy verwerf SAVOF Ontwikkelingspan Kleure in 2007-2008. Tydens die SAVOF Toer behaal hy ‘n 1ste plek.
In 2009 word hy verkies vir die Junior Protea span, en verteenwoordig hy Suid-Afrika tydens ‘n Drie-Nasie Toernooi in Zimbabwe.

Vir sy prestasies in 2009 word hy aangewys as die Vrystaat se Junior van die Jaar. Vanwee sy pa, GP Nel, se betrokkenheid by Karp hengel, raak WS ook
betrokke en verwerf hy Vrystaat Senior B-span Kleure in 2010, en Vrystaat Senior A-span Kleure in 2009 en 2011. Tydens die 2010 SA Kampioenskappe
behaal hy en sy penmaat (Johan Bekker) ‘n 2de plek, en ‘n 5de plek tydens die 2011 SA Kampioenskappe.


JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

Steyn Theron


JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

Jaun Pierre Rossouw


JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

Martin Lampreght


JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

Christiaan van Wyk


JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

DJ Steyn


JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

DR BOET ODENDAAL (1968, 1971, 1978 1980)

Anton is gebore op 26 Februarie 1985 in Bethlehem. Hy sluit in 1995 aan by Western Holdings HK. Hy verwerf Vrystaat Junior A-span Kleure
vanaf 1998-2003, Senior C-span Kleure in 2004 en Senior A-span Kleure in 2007. Tydens die 2003 Junior SA Kampioenskappe behaal

hy ‘n 2de individuele plek. Hy verwerf sy Junior Protea Kleure in 2003 en neem deel aan die 2003 Wereld Kampioenskappe in Portugal. 
Vir sy prestasies word hy in 2003 aangewys as die Vrystaat se Junior van die Jaar.JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

Marnus Fouche


JUNIORS: PROTEA KLEURE, 1994 - 2011

Jordan Bolton


JUNIORS: SASACC KLEURE, 2009 - 2011

John-Henry Sinclair


JUNIORS: RSA KLEURE 
RIAAN VAN JAARSVELD  (1978, 1979, 1981, 1982)

Riaan is gebore op 21 Julie 1964 in Welkom. Hy begin op 7 jarige ouderdom kompeterend hengel vir Werda HK. Hy verwerf Vrystaat Junior A-span

Kleure 7 jaar agtereenvolgens vanaf 1976-1982, en verteenwoordig die Vrystaat by SA Kampioenskappe by oewers soos Homestead Meer in

Benoni, Boskopdam in Potchefstroom, Middelburg (Transvaal), Vaaldam naby die Jim Fouche-oord, Chelmsforddam by Newcastle en Spitskopdam
naby Warrenton. Hierna verwerf hy vir vier jaar Vrystaat Senior A-span kleure en hengel hy by Hardapdam in Namibie, Noordeinde Meer, Spitskopdam.

As Junior behaal ‘n 1ste plek (victor ludorm) in die ligtegerei (0.22mm) by Spitskopdam in 1982. Hy word aangewys as die Vrystaat se Sportman 
van die Jaar in 1980 en 1982. As ‘n Junior hengelaar verwerf hy vier keer RSA Kleure. In 1981 en 1982 vergesel hy die Junior RSA Spanne na Europa.
Die ander twee kere hengel hy teen besoekende Europese Nasionalespanne te Koppiesdam en Bloemhofdam.


JUNIORS: RSA KLEURE

LEON ROETS (1981, 1982)

Leon begin hengel op sesjarige ouderdom en verwerf die eerste keer Vrystaat Junior Kleure op twaaljarige ouderdom. Hierna verteenwoordig hy die 
Vrystaat 8-jaar agtereenvolgens as ‘n Junior hengelaar. In 1982 behaal hy ‘n 1ste plek (victor ludorm). In 1983 verwerf hy Vrystaat Senior A-span
kleure en verteenwoordig die Vrystaat tot en met 1988. In 1981 verwerf hy RSA B-span Kleure. In 1982 verwerf hy RSA A-span Kleure

en verteenwoordig hy Suid-Afrika in Duitsland. In die 1990’s verhuis Leon na die Rand en hy raak betrokke by ligte gerei boothengel.


SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Diepsee / Skiboot

DR CAROLUS BRINK

Dr Carolus Brink se kennismaking met die hengelsport vind in 1954 plaas toe hy die Vrystaat verteenwoordiger op die SA Kampioenskappe as ‘n vergooier.
In dieselfde jaar is hy ook die Vrystaat se nominant vir die Statebondspan in die diepsee afdeling en word hy as die jongste Suid-Afrikaner en die eerste

Vrystater verkies tot die Springbokspan wat Suid-Afrika verteenwoordig te Nova Scotia in Kanada. Dr Brink is ook ‘n stigterslid van die destydse O.V.S.
Roofvis Hengel-vereniging en dien ook vir etlike jare as Voorsitter van die Vereniging. In 1963 word dr Brink weereens verkies tot die Springbokspan
en verteenwoordig hy Suid-Afrika in die heel eerste SA Internasionale Roofvis Toernooi wat te Simonstad plaasvind. Sy hengelbedrywighede het hom
ondermeer geneem na plekke soos Bazaruto, Malindi, Mauritius, die Bahamas en die eiland van St. Helena.SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Vergooi

ROY PAYNE

Roy se loopbaan begin in 1957 toe hy aansluit by Transvaal H.U. Hy verower sy Springbokkleure in 1958 in die heel eerste Springbok-Vergooispan in
Suid-Afrika. Hy verhuis na die Vrystaat in 1959 en vestig hom in Bloemfontein. Hy verteenwoordig Suid-Afrika in 1960, 1962 sowel as in 1963 en word

ook verkies tot kaptein van die Springbok-span. Hy verlaat die Vrystaat in 1965 na Wes-Transvaal en verhuis daarna in 1969 na Oos-Londen waar hy 
hom tans nog bevind. Gedurende sy vergooi-loopbaan was Roy diè houer van verskeie vergooi-rekords.SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Vergooi

HENNIE AUCAMP

Hennie se hengel- en vergooi loopbaan begin alreeds in 1946 in Margate waar hy woonagtig was. Hy verhuis in Oktober 1950 na Winburg waar hy 
in Maart 1951 die Winburg Hengelklub tot stand bring. Op 8 Desember 1951 is hy mede stigterslid van die O.V.S. Hengelaars-bond en dien as 
Sekretaris tot 1964. Hennie verteenwoordig die Vrystaat in die vergooi-sport vanaf 1954 tot1959. In 1960 organiseer hy die S.A. Kampioenskappe
in Bethlehem en word hy in dieselfde jaar aangewys as Bestuurder van die Springbokspan. As gevolg van sy toewyding in die hengelsport in die
algemeen is Hennie bekroon met lewenslange Ere-Presidentskap deur die S.A.H.U. sowel as die O.V.S.H.B. Tans bevind hy hom op Zastron en toon
nogsteeds baie belangstel ing in die wel en weë van die hengelsport.


SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Vergooi

DAAN HENDRIKS

“Lang” Daan se vergooiloopbaan begin in 1956. Gedurende daardie jare het dit maar moeilik gegaan en moes hy elke maand sowat 
1000 meter 15 pond en 1000 meter 30 pond lyn koop om mee te oefen. Sy gemiddelde distansie op daardie stadium was sowat 100

meter. Met tyd en as gevolg van harde werk word hy in 1960 bekroon met Springbokkleure waarna hy voortgaan om die Vrystaat te
verteenwoordig tot in 1972. Tans bevind Daan hom in Bloemfontein.SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Vergooi

HERMAN SCOTT

Hy is gebore in Bloemfontein op 21 November 1928. Herman sluit in 1950 aan by die Winburg Hengelklub en begin in 1955 die vergooi 
sport be-oefen en verteenwoordig die OVS vanaf 1956 tot 1964. Hy verwerf Springbokkleure in 1960 en verhuis in 1964 na Oos-Transvaal 
waartydens hy hierdie provinsie in varswaterhengel verteenwoordig vanaf 1965 tot 1974 en verwerf ook Springbokkleure vir varswaterhengel
in 1972. Scottie het in sy lang loopbaan ook sy Natalkleure in varswaterhengel verwerf en verteenwoordig hierdie provinsie vanaf 1975 tot 1980.


SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Vergooi

PIET WESSELS

Hy sluit in 1950 aan by Bloemfontein en Distrik Hengelklub in Bloemfontein waar hy die vergooi en hengelsport intensief beoefen en lid van hierdie
klub bly tot en met 1970 waarna hy na Kaapstad verhuis.  Hy verteenwoordig die Vrystaat vir baie jare tydens S.A. Kampioenskappe en verower
sy Springbokkleure in 1960 in Bethlehem tydens die Nasionale Kampioenskappe. Tydens sy roemryke loopbaan stel Piet ook op 20 Julie 1962 ‘n
wêreldrekord op met ‘n afstand van 275 jaarts en verower wereens in hierdie jaar Springbokkleure.SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Vergooi

AT VAN WYK

At sluit in 1960 aan by Winburg Hengelklub waar hy dadelik die vergooi sport begin beoefen. In November 1960 word hy gekies

om Vrystaat te verteenwoordig teen Suid-Transvaal. Hy verteenwoordig ook die provinsie in 1962 by die S.A. Kampioenskappe

en verwerf in 1962 sy Springbokkleure in Port Elizabeth. At gaan ook voort om die Vrystaat tot 1966 te verteenwoordig ondermeer
ook as kaptein. In 1966 verlaat hy die provinsie na Pietermaritzburg in natal en begin in 1989 in die Polisiemag die sport in hierdie
provinsie te laat herleef. Groot sukses word hiermee behaal en in 1991 word At verkies tot Vise-President van die
S.A. Vergooi Vereniging.


SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Diepsee / Skibooti

GIEL SENEKAL

MGiel kom van Viljoenskroonin die Vrystaat waar hy vroeër ‘n sakeman was. Giel was ook ‘n stigterslid van die O.V.S. Roofvis
Hengel Vereniging en verower vir die eerste keer in 1957 sy Vrystaatkleure en verteenwoordig die O.V.S. te Port Elizabeth.

Daarna verteenwoordig Giel die Vrystaat op verskil ende geleenthede ondermeer te Kaapstad en Bazaruto en tree ook by geleenthede
as kaptein op. In 1964 verower Giel sy Springbokkleure en verteenwoordig hy Suid-Afrika in Nieu-Zeeland tydens die Wêreld 
Kampioenskappe. In 1972 verteenwoordig hy vrystaat vir die laaste keer in Mauritius.SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Diepsee / Skiboot

Dr HAUMANN VAN RENSBURG

Hy is gebore op 18 November 1928. Hy kwalifiseer homself as tandarts en praktiseer vir 20 jaar op Kroonstad en is tans Hoofdirekteur van

Gesondheidsdienste en Welsyn in Natal. Haumann word in 1964 as lid van die O.V.S. Roofvis Hengel Vereniging verkies tot die Springbokspan
wat aan die 3de Internasionale Diepsee Hengel Kompetisie in Nieu-Zeeland plaasvind. Tydens hierdie kompetisie vang hy ‘n gestreepte Marlyn
van 251 lb en eindig die Springbokspan in ‘n 7de plek uit 133 spanne. In dieselfde jaar verteenwoordig Haumann Suid-Afrika ook in die

4de Wêreld Kampioenskappe en eindig die span in ‘n 3de posisie. In 1966 verower hy ook die heel eerste toekening as OVS Hengelaar van die jaar.

Gedurende sy loopbaan verteenwoordig Haumann die Vrystaat, ondermeer ook as kaptein op vele geleenthede, onder andere in die Kaap, 
Port Elizabeth en Bazaruto. Ander sportsoorte wat sy belangstel ing aangewakker het, was stoei, perdry en was hyondermeer President van die
Noord-Vrystaat Rugby Skeidsregtersvereniging. Haumann woon tans in Durban en is lid van die Durban Paddleskiklub en roei nog gereeld die
eenman platboom skuit na die oopsee om te hengel.SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Skiboot / Diepsee

WALLY THORNE

‘n Pionier in Vrystaat hengel in elke sin van die woord en daarby bygesê die “Gentleman” van hengel in die Vrystaat. Hy is gebore in 1926 te Pelgrimsust

en vestig hom in 1952 in Welkom waar hy met sy eie besigheid begin. Hy sluit in 1955 aan by Free State Geduld Hengelklub en verteenwoordig die klub 
vir jare op die vergooibaan. Wally is ook ‘n stigterslid van die OVS Roofvis Hengel Vereniging wat sy beslag in 1961 gekry het en dien op die bestuur tot
en met die ontbinding daarvan in 1983. Hy hengel sy eerste S.A. Kampioenskappe vir die Vrystaat in 1961. Hierna volg die verowering van Springbokkleure
in 1964 en verteenwoordig Suid-Afrika in Dennemarke op Internasionale vlak. Van 1964 tot 1975 is Wally ook die pionier van die Jaarlikse OVS Roofvis
kompetisie te Bazaruto Eiland, die jaarlikse Nasionale Roofvis kompetisies te Mauritius en organiseer ook in 1972 die grootste Internasionale Hengel en

Vergooi-kompetisie wat ooit in Suid-Afrika gehou was. Spanne van Oostenryk,Duitsland, Switzerland, Rhodesia, Luxembourgh en Suid- Afrika het hieraan

deelgeneem. As vorige President van die OVSHB speel Wal y ‘n belangrike rol in die opheffing van die sport en dien hy ook met groot sukses as Voorsitter van

die SA Roofvis Vereniging.SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Ligtegerei – Boot

IN MEMORIAM

WYLE THYS MOSTERT

Gebore : 4 Oktober 1916

Oorlede : 7 Junie 1976

In lewe was Thys ‘n lid van Bethlehem Hengel Vereniging en stigterslid van die OVS Henglaars-bond op 8 Desember 1951 te Bethlehem. In die heel eerste
bestuur van die Bond word Thys verkies tot Vise-President waarna hy in 1952 die leisels oorneem as President. In 1962 vereer die S.A.H.U. Thys met die
Vereniging se Ere-kleure vir onbaatsugtige diens gelewer aan die hengelsport en in 1964 verower hy ook sy Springbokkleure en verteenwoordig Suid-Afrika
saam met Wally Thorne in Dennemarke tydens die Wêreld Kampioenskappe. In 1968 neem Thys afskeid van die OVSHB en lê hy die tuig neer as President

op 23 Maart van die genoemde jaar. By hierdie geleentheid word dan ook lewenslange Ere-lidmaatskap aan Thys toegeken.

In lewe …… ‘n Vors in die anale van Vrystaat hengel.SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Skiboot / Diepsee

BOET DU TOIT

‘n Legende, nie net in Vrystaat hengel nie, maar ook in Suid-Afrika. Die prestasies van hierdie hengelaar met net een arm is legio en daarom

is daar nie genoeg spasie in hierdie kolom om dit te beskryf nie. Boet se diepseehengel begin in 1966 toe hy saam met Wally Thorne die

Vrystaat op Bazaruto verteenwoordig. Daarna verteenwoordig hy die Vrystaat vir ‘n tydperk van sewentien jaar as spanlid en by geleenthede
ook as kaptein van die span tydens kompetisies op Mauritius. In 1975 en 1976 word Boet verkies tot Springbokkaptein en verteenwoordig hy

Suid-Afrika in hierdie kapasiteit in die buiteland. Een van Boet se uitstaande vangste was ‘n blouvin Marlyn van 1055 lb wat hy in Kanadese waters aangekeer het.


SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Diepsee / Skiboot

JIMMY WALES

‘n Plaasboer in die Petrus Steyn-distrik. Hy hengel gereeld vir die Vrystaat sedert 1970 in Mosambiek en Mauritius saam met sy spanmaat Boet du

Toit. Jimmy verower sy Springbokkleure in 1975, 1976 en 1977 en verteenwoordig hy Suid-Afrika in lande soos Hawai, Puerto Rico, Florida,
Kalifornia en Rio de Janeira. Sy uitstaande vangs was ‘n blou Marlyn van oor die 800 lb met 50 lb breekkrag lyn. Dit het hom laat kwalifiseer vir die 
wêreld se beroemde “10 to 1 Club”.


SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Ligtegerei - Boot

MIKE ODENDAAl

As lid van Wesselsbron Hengelklub en begin sy loopbaanin varswater hengel. Verteenwoordig die Vrystaat in 1968 vir die eerste keer
en volg dit op met sy verwerwing van Vrystaat kleure in die Ligtegerei Boot-afdeling in 1969. In 1970 verteenwoordig Mike die Vrys-

taat ook in die rots & strand-afdeling te Wavisbaai en verower die trofee vir die swaarste sak vis gedurende die kampioenskappe 
naamlik 1500 lb.Hierna hengel hy agtereenvolgens vanaf 1973 tot 1977 vir die Vrystaat in die Ligtegerei Boot-afdeling.

Mike verower sy Sprinkbokkleure in 1971 en verteenwoordig Suid-Afrika in Skotland op Internasionale vlak. Bo en behalwe sy 
hengel-aktiwiteite het Mike ook vir verskeie jare op verskeie komitees gedien, ondermeer Sekretaris van die OVS Ligtegerei Boot 
H.V., lid van die OVSHB se bestuur en les bes lid van die Nasionale Keurkomitee van die S.A. Ligtegerei Boot-afdeling.SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Ligtegerie – Boot

ROBBIE HELDENDS

MRobbie is ‘n produk van Western Holdings Hengelklub wat van klein tyd af onder die wakened oog van pa Joop

en ma Lenie langs die hengelwaters groot geword het. Dit is ‘n ope geheim dat wyle Joop baie trots was op sy leerling en 
dat sy ervaring wat hy met sy seun gedeel en oorgedra het, baie bygedra het tot Robbie se suksesvol e loopbaan.

In 1988 verower Robbie sy Springbokkleure en hengel hy met groot sukses in Engeland teen die Europese federasie van See Hengelaars.

In 1989 en 1990 verteenwoordig hy weereens Suid-Afrika teen Dennemarkde, Hol and, Engeland, Wal is en Oostenryk onderskeidelik. 
In al hierdie kragmetings tree hy ook op as kaptein van die Springbokke. Robbie het ookal by verskeie geleenthede die toekennings as
Sportman en Hengelaar van die Jaar in die OVS verower.


SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Vergooi

GRAHAM BICKELL

MGraham se loopbaan lees soos ‘n feëverhaal. In Maart 1985 woon hy ‘n vergooikursus in Bloemfontein by en dwing sy liefde vir ‘n visstok
en katrol hom onmiddellik om ‘n groot belangstelling in die vergooisport te ontwikkel. Met die hulp en aanmoediging van Jabè Burger behaal
Graham konstante sukses en word hy in 1988 vir die R.S.A. B-span gekies. Hierna volg hy dit op met sy verkiesing in 1989 tot die

R.S.A. A-span. Na volgehoue sukses in die Vrystaat A-span wat gepaard gegaan het met harde werk en groot toewyding verower Graham sy 
Springbokkleure en verteenwoordig hy Suid-Afrika in 2 toetse teen ‘n besoekende Oostenrykse span.Graham wat die houer is van 3 Vrystaatse
Vergooi records skryf sy sukses toe aan die talente wat sy Skepper hom mee geseën het.SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Kunsaas

JAKES JACOBS

Jakes is ‘n stigterslid van die Kunsaas Hengelfaset in die Vrystaat wat sy beslag in 1978 in Welkom gevind het. In 1981 verower hy sy
eerste OVS Kleure en herhaal hy dit tot in 1990. In 1987 verower jakes sy Springbokkleure en wel as kaptein van die span wat Europa besoek.

Hy dien ook as Vise-Voorsitter van die Kunsaas faset 1981/1982 waarna hy tot Voorsitter verkies word tot en met 1990.

Afgesien van die feit dat Jakes as een van die baanbrekers van kunsaas hengel in die Vrystaat beskou kan word, is hy ook die eerste Springbok
wat die OVS in hierdie faset oplewer. In 1987 word hy ondermeer as die Vrystaat Hengelbond se Sportman van die Jaar aangewys.SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Rots en Strand

JABÈ BURGER

Jabè, wat huidige President van die OVS Hengelaarsbond is, arriveer terug in Bloemfontein in 1982 nadat hy voorheen in Griekwalland-Wes
baie nou gemoeid was met die hengelsport in die algemeen. Gedurende sy verblyf in Griekwaland-wes het hy die provinsie ondermeer 
verteenwoor-dig in die Rots- en Strand- en Vergooiafdelings. Hy was ondermeer ook Voorsitter van die Provinsie se Rots en Strand 
Hengelverenigng asook Sekretaris van die Griekwaland-Wes Hengelbeheerraad. Met sy terugkeer na die OVS raak hy baie nou betrokke 
by Rots- en Strand hengel asook in die Vergooiafdeling. Op administratiewe vlak word sy talente ook met groot sukses ingespan en
behaal hy uit die aard van die saak baie goeie resultate. Die grootste oomblik in sy loopbaan breek egter in 1989 aan toe hy as Vrystater

verkies word tot Bestuurder van die Springbokspan (Rots en Strand) wat teen Engeland en Skotland langs die Suid-Afrikaanse kus meeding.
Die Springbokke het al vier toetse gemaklik gewen. Tans dien Jabè ook as Nasionale Keurder in ide Suid-Afrikaanse Rots & Strand

Hengelvereniging.SPRINGBOK KLEURE : IN ANDER HENGEL FASETTE (1951 – 1991)

Ligtegerei - Boot

TJOL NEL

Tjol is ‘n lid van Bethlehem Hengel Vereniging sedert 1967 en dien hy op die klubbestuur sedert 1977 tot 1982. Hy verower sy OVS kleure vir die

eerste keer in 1980 en verteenwoordig die provinsie onafgebroke tot en met 1990. Tjol verower sy Springbokkleure in 1990 en verteenwoordig Suid-Afrika

in twee toetse teen Oostenryk met groot sukses. Ere-kleure word in 1984 en 1987 deur die Vrystaat aan Tjol goedgereken vir 7 en 10 jaar diens onderskeidelik.Die 60 Jaar Herdenking
Met die wete dat dit `n groot voorreg is om `n kort voor woord te lewer ten opsigte van die 60 ste herdenking van die Vrystaat se Varswater HV. Gaan dit ook gepaard met `n gevoel van heimwee, nostalgie en dankbaarheid. Heimwee en nostalgie in die sin dat daar met groot deernis en dankbaarheid gedink word aan diegene wat sedert die bestaan van die Vereenig ing in 1051/52 soveel van hull e self opge-offer het om die boustene te vorm vir die latere geslagte om mee te bou om van die Vereniging `n trotse sport liggaam en `n gewaardeerde lid van die Suid-Afrikaanse Hengelgemeenskap te maak.

Elke hengelaar in die Vrystaat behoort trots te voel om lid van die Vrystaat Var swater Varswater Oewerhengel Vereniging te wees, wat soveel invloed gehad het op, nie net Provinsiale vlak nie, maar ook op Nasionale en Internasionale vlak. Die inpak wat Vrystaat in sy bestaan van 60 jaar gehad het op beide die sport en administratiewe vlak in Suid-Afrikaanse hengel is ongetwyfeld onge-ewenaard, en daarvoor is die bestuur van die SA Varswater Oewerhengel Federasie baie dank verskuldig aan die Vrystaat. Dit is dan ook vir die Nasionale bestuur baie aangenaam om sy opregte en hart like gelukwense aan die Vrystaatse bestuur oor te dra met sy 60ste herdenkings jaar en wil graag die hoop en vertroue uitspreek dat daar nog 60 jaar van voorspoed en sukses voorlê.

`n Spesiale woord van dank aan Spinks van Heerden en sy bestuur vir hul e inisi atief en harde werk om hierdie spesiale geleentheid `n werklikheid te maak.

                         

Hierdie bladsy is soos onder aangetoon besoek sedert 2010-09-03
 

 
Back to content | Back to main menu